Конституція України, як Основний закон держави, передбачає, що всі без винятку є вільні та рівні у своїх правах, а права і свободи людей є невідчужуваними та непорушеними.

Основний закон України регламентує, також, право кожної людини на працю, можливість вільно заробляти собі на життя своєю працею, яку він обрав та на яку він вільно погодився.

Проте, незважаючи на більш-менш врегульоване законодавство України у сфері трудових правовідносини, ми дуже часто стаємо свідками порушень Конституційних прав громадян, що безпосередньо, стосуються трудових правовідносин.

Звісно, найчастіші випадки порушення чинного законодавства у сфері трудових правовідносин, які перебувають у нас на слуху, це порушення прав працівників, які виражаються у безпідставному звільненні, неприйнятті на роботу, невиплаті заробітної плати тощо.

Сьогодні ми розглянемо питання зовсім з іншого боку.

Уявімо наступну ситуацію: Директор товариства з обмеженою відповідальністю, посварившись з учасниками даного Товариства, бажає звільнитися. Він повідомляє про це Учасників Товариства, підготувавши та подавши їм заяву на звільнення за власним бажанням, в якій просить звільнити його та видалити відомості про нього, як про директора Товариства, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «ЄДР»).

Учасники Товариства ігнорують заяву Директора на звільнення та саботують діяльність Товариства в цілому.

Вищеописана ситуація не є розповсюдженою, проте, у практиці має місце.

Які дії директора в даній ситуації?

Перший крок: «Скликання загальних зборів»

Статтею 38 Кодексу Законів про працю України (надалі – «КЗпПУ») передбачається, що працівник має право розірвати трудовий договір, який було укладено на невизначений строк, письмово попередивши про це власника або уповноважений ним орган за два тижні. Якщо, заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, з підстав передбачених ст.38 КЗпПУ, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить даний працівник.

У нашому випадку, директор Товариства повинен підготувати та подати Заяву про звільнення за власним бажанням, що передбачено ст.38 КЗпПУ, учасникам Товариства, оскільки саме вони виступають власниками даного Товариства.

Процедура звільнення директора з товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до чинного законодавства України, передбачає обов’язкове скликання зборів учасників такого Товариства, на яких буде ставитися питання стосовно звільнення директора та обрання нового директора.

Законом України «Про господарські товариства» (надалі – «Закон») чітко встановлено процедуру та строки скликання загальних зборів учасників товариства, як чергових, так і позачергових.

Позачергові збори товариства можуть скликатися головою Товариства при наявності обставин передбачених установчими документами такого Товариства, а також з підстав чітко передбачених Законом.Проте відповідним Законом також зазначено, що збори учасників Товариства можуть скликатися на вимогу одноособового виконавчого органу товариства, яким відповідно до ч.1 ст.62 Закону і є директор.Враховуючи вищесказане та виходячи з нашої ситуацію, в якій учасники Товариства повністю ігнорують право директора на звільнення, слід відзначити, що разом з Заявою про звільнення директор Товариства повинен одразу, не менше ніж за 30 днів до скликання загальних зборів, надати учасникам Повідомлення про призначення позачергових загальних зборів Товариства, в якому повинні міститися інформація стосовно місця та дати зборів.У випадку перебування одного з учасників або всіх учасників закордоном, або якщо директору невідомо місце перебування учасників, він повинен буде, з метою своєчасного сповіщення учасників Товариства про призначення позачергових зборів, повідомити їх шляхом розміщення оголошення в газеті, а саме «Урядовий кур’єр», що повинно в подальшому бути підтверджене квитанцією на оплату такого розміщення, а також вирізкою з номеру газети в якому буде дане оголошення.

До речі, інколи є необхідність у створенні нової юридичної особи, про це Ви можете прочитати на сторінці Реєстрація ТОВ.

Другий крок: «Подача позову до суду про звільнення з посади Директора»

У разі продовження ігнорування учасниками Товариства вимог директора про звільнення та скликання позачергових зборів, слід негайно звертатися до суду з вимогою розірвати трудовий дoгoвір укладений між директором та Товариством (одразу попереджаю, що у кожному окремому випадку, вимога повинна відповідати тій ситуації, яка виникла між сторонами. Наведена вимога у даній статті відповідала тим обставинам справи які мали місце, безпосередньо, у практиці автора.).

Під час розгляду справ, що стосуються спорів між працівниками та підприємствами, суд майже завжди на боці працівника. В даному випадку працівником виступає саме директор Товариства та саме його права порушенні Учасниками Товариства.

Для того, щоб досягти позитивного розгляду у судовому процесі, директор повинен довести, що здійснив усі необхідні процедури, які вимагаються при звільненні особи з посади директора, а також надати відповідні докази, що підтверджують доводи останнього.

Третій крок: «Подача позову до суду про зобов’язання реєстратора вчинити дії»

Ухвалення судом рішення на користь директора та розірвання трудового договору з Товариством не завжди є кінцевим результатом.

Тепер постає логічне питання: А як провести дану процедуру в реєстраційній службі?

Звільнення директора без призначення нового директора є абсурдним та нелогічним. Будь-яке товариство повинно мати керівника. А що робити, якщо Учасники не бажають призначати нового директора, а реєстраційна служба не має правових підстав для видалення відомостей з ЄДР про директора.

Ми бачимо можливий вихід із даної ситуації у вигляді подачі позову до реєстраційної служби за місцем реєстрації Товариства з вимогою вчинити дії, а саме видалити з відомостей в ЄДР данні стосовно директора Товариства, трудовий договір між якими було розірвано на підставі рішення суду.

Козаков Олександр, юрист ЮФ «Діспекто лігал»

Звільнення директора ТОВ через суд