Якщо Вашу квартиру «затопили». Куди звертатись, хто зобов’язаний нести відповідальність?

Аналізуючи судову практику, звернемо увагу, що найчастіше виникають складнощі у таких питаннях:
1. Хто винен у залитті квартири і зобов’язаний нести відповідальність за завдану майнову шкоду;
2. Який розмір майнової шкоди та витрат необхідних на відновлення пошкодженого майна.

Розглянемо послідовні кроки в даній ситуації.

1. В першу чергу, необхідно зафіксувати факт залиття квартири та його наслідки. Для цього необхідно звернутися в житлово-експлуатаційну (ЖЕО) чи іншу організацію, яка обслуговує Ваш будинок. Відповідно до п. 2.3.6. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005 року (далі по тексту «Правила»), у разі залиття, аварії квартир складається відповідний акт. Огляд квартири проводиться комісією за участю представників організації, яка відповідно до укладеної угоди обслуговує внутрішньобудинкові системи опалення та водопостачання та затверджується начальником організації, яка обслуговує будинок. Форма і зміст акту передбачено Правилами і повинен містити наступне:

 • дата складання акту;
 • прізвища, ініціали та займані посади членів комісії;
 • прізвище, ім’я, по-батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;
 • адреса, форма власності квартири, яку було залито;
 • прізвище, ім’я, по-батькові власника (наймача, орендаря) квартири, з вини якого сталося залиття;
 • адреса, форма власності квартири того, з вини кого сталося залиття;
 • характер залиття та його причини;
 • завдана матеріальна шкода, обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтовна вартість;
 • висновок комісії щодо встановлення вини особи, яка вчинила залиття;
 • підписи членів комісії
 • підписи ознайомлених мешканців квартир.
  Даний акт у подальшому може стати доказом в суді, тому повнота, точність і відповідність чинному законодавству його змісту має вагоме значення.

2. З метою визначення реальних майнових збитків, завданих залиттям квартири, а також вартість відновлювального ремонту з урахуванням вартості будівельних матеріалів та розміру заробітної плати за виконані роботи Ви маєте право звернутись до будь-якої незалежної спеціалізованої експертної організації, яка зареєстрована в передбаченому чинним законодавством порядку та має відповідний дозвіл. У разі, якщо винна сторона не згодна з висновком незалежного експерта, судом може бути призначена повторна судова будівельно-технічна експертиза.

3. Щодо встановлення вини та відшкодування майнової шкоди, завданої залиттям квартири.
Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Статтею 1192 ЦК України передбачено — розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року визначено порядок розмежування відповідальності Виконавця (суб’єкта господарювання, який надає житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору) та Споживача при наданні послуг з водопостачання, яка розподіляється в місці передання конкретних послуг. Підпунктом 1 п.22 Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення передбачено, що таким місцем є точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг з постачання холодної та гарячої води від Виконавця Споживачеві у багатоквартирному будинку і які знаходяться після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача.
Виходячи з наведеного, якщо власник квартири, який зобов’язаний контролювати за технічним станом свого майна, не впорався з даним обов’язком, то в такому разі саме власник квартири повинен відповідати за спричинення шкоди внаслідок залиття. Якщо ж залиття сталося внаслідок невиконання чи неналежного виконання відповідною ЖЕО свого обов’язку щодо утримання в належному технічному стані, технічного обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових мереж, то відшкодовувати завдані збитки зобов’язана така організація.
Відповідно до цивільного законодавства особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування двома способами:

 • пред’явлення вимоги до винної особи добровільно відшкодувати завдані збитки;
 •  подання до суду позову про відшкодування майнової та моральної шкоди.

У випадку, коли винна особа відмовляється добровільно компенсувати збитки, потерпіла особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права.

Крім того, відповідно до ст. 23 ЦК України потерпіла особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Статтею 1167 ЦК України передбачено, що моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

4. У відповідності до ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Для звернення до суду Вам необхідно підготувати документи, які підтверджують факт залиття квартири, розмір майнової шкоди, витрати на відновлення пошкодженого майна, ними є:

 • документи про право власності на квартиру;
 • акт про залиття, аварію, що трапилась на системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання);
 •  кошторис збитків і ремонтно-відновлювальних робіт;
 • висновок експерта про завдану майнову шкоду.

Олійник Наталія, юрист

Відшкодування майнової та моральної шкоди у разі залиття квартири. Практика вирішення спорів