Звільнення директора ТОВ: який порядок процедури?

Насамперед, варто зазначити, що директор є таким самим найманим працівником, як і інші. Щоправда, коли мова йде про його звільнення, то процедура стає дещо складнішою. Які особливості звільнення директора ТОВ – далі.

Звільнення директора ТОВ. Які особливості?

Так як директор товариства – найманий працівник, то звільнення відбувається на загальних підставах (Кодекс законів про працю України (КЗпП)). Однак на відміну від інших працівників, директору зробити це складніше. Це у зв’язку із правилом загальних зборів товариства, оскільки на роботу брали саме так (ст. 99 ЦКУ).

Отож на підставі протоколу загальних зборів директор видає наказ стосовно свого звільнення. Наказ можна оформити за типовою формою № П-4. Що стосується запису в трудовій книжці, то буде таким, як і в інших.

Звільнення директора ТОВ. Порядок процедури

Так як директора обирали на загальних зборах, звільнення має той самий порядок. Однак загальні збори – не постійно діючий орган, мають періодичний характер. За правилом – це 2 рази на рік, якщо є вагома необхідність – позачергово.

Отож директор, який хоче звільнитись повинен зібрати учасників зборів. А про своє рішення має повідомити за 30 днів.

На повістку дня є необхідним винесення питання звільнення діючого директора та вибір нового. За законодавчими нормами, має бути понад 50% голосів. Після проведених зборів директор має відпрацювати два тижні.

З боку роботодавця є певне зобов’язання – звільнити працівника у встановлений ним строк, тобто про який просить (ч. 1, 3 ст. 38 КЗпП).

Неможливість продовження роботи має бути аргументованим і підтвердженим документально.

Зокрема це може бути:

  • переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка чи дружини на роботу, що в іншій місцевості;
  • неможливе проживання в даному місці внаслідок стану здоров’я (надається медичний висновок);
  • в разі вагітності, догляду за дитиною до її 14-річчя, за дитиною з інвалідністю тощо;
  • коли роботодавець не дотримується виконання вимог про працю, умов колективного чи трудового договору (контракту).

У будь-якому ввипадку про своє рішення потрібно повідомити засновників. На їхню адресу надіслати заяву про звільнення за власним бажанням, дотримуючись відповідного 2-тижневого строку. При цьому має бути супровідний лист. У ньому висловити ініціювання проведення позачергових загальних зборів. Якщо збори не відбулись варто йти до суду.

Ще одним обов’язком директора, що звільняється, є забезпечення передачі документів (справи, печатки, матеріальні цінності).

Таким чином, мають бути:

  1. підписаний наказ щодо звільнення;
  2. внесені записи в трудову;
  3. заява до держреєстратора та наказ про звільнення. Разом з тим, квитанція про сплату збору. Підпис на заяві, що направляється за допомогою пошти має засвідчити нотаріус;
  4. коли держреєстратор відмовляється вносити записи до ЄДР при відсутньому рішенні засновників, слід іти до суду. При цьому зберегти всі копії документів, які підтверджують дії директора.

 

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Зміна директора (другого керівника) підприємства.

Звільнення директора ТОВ: який порядок процедури?
Tagged on: