Звернення до суду: які не розглянуть і не вирішать?

Згідно зі статтею 55 Конституції України, права і свободи людини захищає суд. Таким чином право на звернення до суду має практично кожен. Так само, як оскаржити в суді рішення, дії чи ж бездіяльність органів влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Однак існують звернення, що не підлягають розгляду та вирішенню. Про що йде мова – далі в статті.

Звернення до суду. Позовна заява

Насамперед зазначимо, що позов є матеріально-правовою вимогою позивача до відповідача. Предметом позову є його частина, що і складає матеріально-правову певну вимогу. А підстава – це обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п. 5 ч. 2 ст. 119 ЦПК), також це докази, що підтверджують позов (п. 6 ч. 2 ст. 119 ЦПК).

Позовна заява складається письмово, може бути написаною як від руки, так і надрукованою. Обидві форми є законними. Стосовно змісту позовної заяви, то у ній слід прописати:

  1. найменування суду, куди подається заява (правий верхній куток);
  2. ім’я (найменування) позивача і відповідача, також це може бути ім’я того, хто позивача представляє, місце проживання чи місцезнаходження, поштовий індекс, контактний номер;
  3. зміст позовних вимог (наприклад, визнати право власності на квартиру, зазначити адресу та прізвище на кого);
  4. якщо позов має майновий характер – ціну позову в грошовому еквіваленті – нацвалюті;
  5. виклад обставин, обґрунтування своїх вимог;
  6. докази, що підтверджують кожну обставину;
  7. перелік документів, що додаються до заяви;
  8. якщо особа пред’являє позов, який діє на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, мають бути відповідні підстави;
  9. відомості про забезпечення доказів або позову.

Звернення до суду. Які звернення навіть не розглянуть?

За статтею 8 Закону України “Про звернення громадян” не підлягають розгляду анонімні звернення.

Анонімне звернення є письмовим зверненням, де не вказано місце проживання особи, не містить її підпису, тим самим встановлення авторства стає неможливим. Згідно зі статтею 5 Закону України “Про звернення громадян”, у зверненні обов’язково потрібно зазначати вищевказані реквізити.

За законодавчими нормами не розглядають і повторні звернення. Коли один і той же орган, та ж сама людина і те ж саме питання, яке вже вирішувалось. З боку Установи має бути повідомлення, що звернення з певного питання вже було розглянуто згідно з чинним законодавством.

Не розглянуть і скарги громадян на те рішення, яке вже оскаржували, коли річний термін був пропущеним і минув 1 місяць як громадянин із рішення ознайомився. Проте є й винятки. Зокрема, коли була поважна на те причина.

Звернення до суду не розглядатимуть, якщо особу визнали недієздатною. Відповідно до статті 39 ЦКУ, фізичну особу можуть визнати судом недієздатною внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу. При цьому не здатна усвідомлювати значення своїх дій або ж ними керувати. Рішення стосовно припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу. Він же і повідомляє особу.

 

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Судові справи. 

Звернення до суду: які не розглянуть і не вирішать?