Будівництво – це одне з найтрадиційніших видів людської діяльності, яке формує систему відносин суспільства, навіть конфліктних. Спірні ситуації, які можуть виникнути під час зведення та експлуатації будівель, будинків, споруд вирішує суд. Щодо судової будівельно-технічної експертизи, то вона відіграє важливу роль у судочинстві. Це може бути також розгляд загальної юрисдикції. На сьогодні кількість експертних досліджень зростає. Пов’язано це з тим, що частішають випадки зловживання у будівничій сфері. У нашій статті – що являє собою поняття судової будівельно-технічної експертизи.

Судова будівельно-технічна експертиза. Що це таке?

З цих питань призначають судово-будівельну експертизу, комплексні будівельно-технічні й судово-економічні експертизи. Щодо будівельно-технічної, то вона вважається однією з найзатребуваніших, складних експертиз. Це пов’язано з рядом досліджень і різновидом об’єктів. Об’єкти дослідження відповідної експертизи – будівлі, споруди. А також особливості, що пов’язані зі зведенням, ремонтом, розділом, проектуванням, експлуатацією.

Вимоги щодо кожного виду будинків і приміщень встановлено Будівельними нормами та правилами (СНіП). Це – основний державний документ, який регулює проекти та будівництво будинків, споруд.

Поняття судової будівельно-технічної експертизи означає процесуальну дію. Її роль – проведення досліджень, надання висновку експертом. Питання ж полягають в доказуванні в конкретній справі (цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне провадження.

Предмет досліджень

Предметом досліджень, які виконуються в рамках судової будівельно-технічної експертизи є дані, які встановлює експерт, опрацьовуючи конкретні матеріали в досудовому розслідуванні чи займаючись судовою справою. Предмет визначає:

  • причину, умови, обставини, механізм руйнування об’єктів будівництва, а також виникнення та розвиток у конструкціях деструктивних процесів;
  • вартість будівництва, виконання будівельних, ремонтно-відновлювальних робіт на певних об’єктах. Також може встановлювати ринкову, ліквідаційну чи іншу вартість завершених або ж незавершених об’єктів. Поряд з тим, вартість земельних ділянок, які функціонально з ними пов’язані;
  • види, якість та обсяг вже виконаних будівельних робіт;
  • можливість і варіанти реального розподілу об’єктів нерухомості між співвласниками. Здійснюється це згідно з умовами, що виніс суд під час розгляду спорів з приводу права власності.

Загалом, предмет досліджень у рамках судової будівельно-техекспертизи – це коли будівельний об’єкт відповідає певним нормам і правилам, регламенту.

Настільки якісно та високопрофесійно проведений огляд об’єктів відповідної експертизи залежить обґрунтований експертний висновок. Зазвичай, під час проведення огляду супроводжується потребою застосовувати руйнівні методи дослідження. Виходячи з цього, саме на такому етапі експерт повинен керуватись вимогами ЗУ “Про судову експертизу” (стаття 5). А також чітко дотримуватись пункту 5, частини 3, статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України. У ньому вказано, що, проводячи судові експертизи, варто враховувати, що об’єкти дослідження можуть бути пошкоджені чи частково знищені. Це необхідно для проведення дослідження. До того ж, на повне чи часткове знищення об’єкта або зміну його властивостей, експерт має отримати відповідний дозвіл.

Саме якісна фотофіксація об’єктів будівельно-технічної експертизи, неважливо на якій стадії будівництва та використання руйнівних методів, значно посилить обґрунтовані висновки експерта. Разом з тим, ініціатори відповідного дослідження зможуть отримати більш чітку картину щодо проведення, тому висновок експерта для них стане зрозумілішим.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Будівельна ліцензія.

Яку роль відіграє судова будівельно-технічна експертиза?