У грудні 2016 року Господарський суд міста Києва прийняв рішення на підставі висновків судової комплексної товарознавчої та економічної експертизи щодо задоволення часткового позову суб’єкта господарювання та стягнули з Шевченківського райуправління Головного управління МВС за рахунок держбюджету України близько 90 млн грн прямих збитків. А також близько 85 млн грн упущеної вигоди. Проте, судді апеляційного господарського суду не погодились із такими висновками. Одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Що можна назвати збитками, яка міра відповідальності – далі в статті.

Відшкодування шкоди. Доведення причинно-наслідкового зв’язку

Згідно частини 1-ої статті 22 ЦК України особа, якій завдали збитки у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Відповідно до ч. 2-ої ст. 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі. А також витрати, які особа зробила чи мусить задля відновлення свого порушеного права; доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин.

Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу, той, хто порушив господарське зобов’язання чи вимоги, має відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушено. Збитки – це витрати, втрата.

Для того, щоб застосувати таку міру відповідальності, необхідно довести наявні елементи складу цивільного порушення:

  • протиправна поведінка;
  • факт понесення збитків;
  •  причинний зв’язок між протиправною поведінкою боржника та збитками;
  • наявність вини.

Якщо відсутній хоча б один із цих елементів, до цивільно-правової відповідальності не притягнуть.

Що входить до складу збитків?

До складу збитків, які має відшкодувати особа входять:

  • додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо);
  • неотриманий прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною;
  • матеріальна компенсація моральної шкоди.

Отже, збитки – це наслідки неправомірної поведінки, дії чи бездіяльності особи, де порушені права чи законні інтереси іншої людини. Це – невиконання або неналежне виконання установлених вимог, порушення майнових прав або законних інтересів інших суб’єктів тощо.

Згідно Конституції у кожного є право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Необхідна підстава для стягнення збитків з держави – це факти.

Саме недоведення причинно-наслідкового зв’язку між заподіяною позивачу шкодою та діями чи бездіяльністю слідчого може стати причиною для відмови в задоволенні позову.

Якщо вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сайті Ваш юрист.

Відшкодування шкоди: доведення причинно-наслідкового зв’язку