Нерідко працівник, який вирішив звільнитися задається такими питаннями, як: коли та яким чином роботодавець надасть розрахунок. Про те, що слід розуміти під “звільненням за власним бажанням”, строки розірвання договору та які загалом має права працівник – далі в статті.

Трудове право. Звільнення за власним бажанням

Поняття “звільнення за власним бажанням” означає розірвання трудового договору (укладався між працівником і роботодавцем), на невизначений термін, з ініціативи працівника.

Працівник має написати заяву за власним бажанням на ім’я керівника, вказати причину, бажану дату звільнення, поставити підпис і дату написання. Саме терміни та порядок такого звільнення – перше, від чого відштовхується роботодавець при прийнятті рішення.

На судовій практиці видно, що прийняття і розірвання трудового договору на підставі заяви працівника без зазначеної дати та причини звільнення, можуть визнати незаконним.

Працівник повинен попередити роботодавця за 2 тижні письмово. У разі не продовження роботи після того, як закінчився двотижневий термін попередження або НЕ відкликав свою заяву, то трудовий договір вважається розірваним. Тоді роботодавець зобов’язаний звільнити працівника, видавши трудову книжку та провести розрахунки.

День звільнення – це дата після закінчення двотижневого терміну попередження (заяви).

Розірвання договору до 2-тижневого терміну

Підстава для такого розірвання – поважна причина, що не дозволяє продовжувати роботу (зарахування в навчальний заклад; переїзд на нове місце проживання; прийняття на роботу за конкурсом, інше).

У таких випадках роботодавець зобов’язаний розірвати трудовий договір тоді, коли це зазначено в заяві. Разом з тим, видати наказ, де чітко сформульовані причина з датою звільнення.

Буває, що сторони можуть між собою домовитись усно. тобто відразу на прохання працівника і без поважних причин.

За законодавством працівник має право розірвати договір за власним бажанням у встановлений ним термін, коли роботодавець порушує умови колективного договору і трудового договору (мають бути документальні підтвердження).

З вищезазначеного можна сказати, що звільнення працівника тягне за собою виплату йому вихідної допомоги. Розмір передбачений колективним договором, не менше 3-місячного середнього заробітку.

Загалом, термін розірвання залежить від причин, які спонукали працівника.

Розрахунок за відпрацьований час

У день звільнення працівника роботодавець повинен розрахуватися з ним, виплатити зарплату за відпрацьований час; компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. До того ж, передбачена колективним договором вихідна допомога, не менше 3-місячного середнього заробітку (ч. 3 ст. 38 КЗпП) .

Якщо інспекція з питань праці виявить порушення з боку роботодавця, то проти його підприємства застосують фінансові санкції – 11 169 гривень. Щодо перерахованих сум, то роботодавець повинен письмово повідомити працівника.

Коли ж працівник у день звільнення відсутній, то виплати проводяться наступного дня. Якщо гроші перераховуються на картку працівника, то це необхідно зробити у день звільнення.

Крім того, у день звільнення працівника повинні ознайомити з наказом про звільнення під розписку і видати трудову книжку. Про отримання працівник розписується в Книзі обліку руху.

Правила звільнення матеріально відповідального працівника за власним бажанням такі ж, як і для інших працівників. Однак, при звільненні такого працівника необхідно врахувати деякі нюанси такого звільнення.

При звільненні працівника за власним бажанням існують певні нюанси, хоча правила діють однакові.

Працівник несе повну матеріальну відповідальність, якщо між ним і роботодавцем укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

У день звільнення такого працівника, він повинен передати матеріальні цінності, за які відповідальний, за актом прийому-передачі іншому працівникові. У цьому випадку необхідне проведення інвентаризації (у день прийому-передачі матеріальних цінностей).

Порядок, терміни проведення інвентаризації, відповідальні за її проведення визначаються наказом. Це необхідно для захисту фінансових інтересів підприємства.

Якщо ж під час цієї процедури виявили нестачу чи пошкодження відповідних цінностей, то підприємство має право на вимогу відшкодування.

Після того, як прийняли на роботу нового працівника та призначили його матеріально відповідальним, то тимчасово призначений працівник має передати йому ці цінності.

Несвоєчасна передача працівником таких цінностей не є підставою для перенесення термінів звільнення працівника.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Стягнення заробітної плати через суд.

Трудове право: все про звільнення за власним бажанням