Сумісництво та суміщення: чому не варто плутати ці поняття?

Нерідко працівники плутають такі поняття, як сумісництво та суміщення професій і посад. Що вони означають – далі в статті.

Сумісництво та суміщення. Чим відрізняються ці поняття?

Сумісництво – виконання працівником не лише своєї основної роботи, а й іншої. Все це за трудовим договором. Інша робота виконується у вільний час від основної. Місце може бути як на тому підприємстві, так і за його межами.

У свою чергу суміщення професій (посад) є виконанням співробітником разом із основною роботою додаткової. Але за іншою професією, посадою. При цьому звільнення від основних трудових обов’язків не передбачене.

Сумісництво поділяють на зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє сумісництво

Коли праця на іншому підприємстві, тобто за межами основного місця роботи. Стосовно трудової книжки, то вона лежить на основній роботі.

Внутрішнє сумісництво

Коли виконання роботи на тому самому підприємстві. Працівник є як основним працівником і сумісником. Однак основна  робота є в пріоритеті. Друга – у вільний час.

Якщо робота здійснюється за сумісництвом, то має бути укладений окремий трудовий договір. А при бажанні самого працівника можуть внести відповідні записи до трудової.

Сумісництво та суміщення. Правила сумісництва

Така робота не може тривати довше, ніж 4 години на день і повний робочий у вихідний. Загальна тривалість впродовж місяця не має перевищувати половини місячної норми робчасу.

У сумісника є право щорічної відпустки. У разі перевищення кількості днів відпустки за основним робочим місцем кількості днів за сумісництвом при бажанні працівника відпустку нададуть без збереження зарплати. Це на термін до того, як закінчиться відпустку за основним місцем роботи (п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону № 504). Відповідно до цього має бути подана заява.

Суміщення професій

При суміщенні працівник виконує роботу на одному підприємстві. Здійснення відбувається в межах основного робочого часу. Друга робота – інша професія чи посада. Окремого трудового договору суміщення не потребує. Лише передбачений наказ стосовно допущення співробітника до суміщення. Штатний розпис має містити окремі штатні одиниці, при цьому відповідні посадові інструкції.

Розміри доплат у такому випадку передбачені колективним договором (стаття 105 КЗпП) і мають бути узгоджені зі співробітником. А в трудову книжку не вноситься запис про роботу за суміщенням.

Отже, робота за сумісництвом — коли у працівника є основна робота (там і лежить трудова книжка), а іншу може виконувати у вільний час від основної. До трудової книжки можуть вноситись відповідні записи.

За суміщенням – коли є дві різні професії чи посади, де робота виконується на одному підприємстві та в основний робочий час. До трудової записи не вносять.

Важливо розуміти, що як сумісництво, так і суміщення можливе лише за належно укладеним трудовим договором.

 

Інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Відновлення на роботі через суд.

Сумісництво та суміщення: чому не варто плутати ці поняття?