У рамках проекту Ваш Юрист™ ми надаємо юридичні послуги, пов’язані із захистом інтересів у судах України.

Завдяки практиці в судових спорах, ми змогли розробити алгоритми ведення викладених у даному розділі справ і каталогізувати їх відповідно до галузі права. За кожним завданням, з якими Ви можете ознайомитися тут, ми маємо відпрацьовані і впроваджені шаблони рішень, що приводять до певного результату. Це можливо завдяки наявності математичних алгоритмів у побудові норм законодавства: Якщо – То – Інакше. Такий підхід до розгляду норм матеріального і процесуального права дозволяє використовувати відповідні формули.

Наявність алгоритмів розв’язання завдань у судових спорах не означає, що реалізувати дані шаблони може кожен, навіть не фахівець. Помилка на будь-якому етапу реалізації, може стати причиною отримання результату, гіршого за передбачуваний.

У процесі нашої роботи ми продовжуємо розширювати список готових рішень, які пропонуємо нашим клієнтам.

Серед галузей права, з якими ми працюємо в судах, на нашому сайті Ви можете бачити:

  • Борги і позики
  • Сімейне право
  • Контрактне право
  • Спадкове право
  • Трудове право
  • Житлове право

Цей список не є вичерпним, адже ми просто описали приклади справ, з якими регулярно маємо справу.

У розділі «Борги і позики» ми описуємо типи судових спорів, що пов’язані із взаємовідносинами між боржниками і позикодавцями (кредиторами). Нам дуже часто доводилося працювати за розписками, складеними у простій письмовій формі. При цьому ми успішно завершували подібні справи, стягуючи не тільки основну суму за зобов’язанням, а й інфляційні збитки, пеню. У той же час, іноді ми захищаємо боржників від неправомірних посягань з боку позикодавця.

Обширнішою є тема боргових відносин між юридичними особами, адже ми працюємо із заборгованостями, сформованими за такими причинами: неоплачена поставка, непоставлений товар, несплачені роботи чи послуги, невиконані роботи або послуги, порушення термінів виконання зобов’язань за договором. Крім процесуальних дій, пов’язаних із взаємодією з судом, ми надаємо клієнтам допомогу в досудовому врегулюванні спору, перевіркою сумлінності та платоспроможності проблемного контрагента.

Спори в «Контрактному праві» часто перетинаються з вищеописаними і породжуються невиконанням зобов’язань за договором, в т.ч. грошових. Так само, тут йдеться про спори, пов’язані з тлумаченням змісту договору, визнанням його недійсним частково або повністю, виконанням зобов’язань за договором.

Ми напрацювали хороший досвід у Сімейних справах, що дозволяє нам вдало захищати інтереси клієнтів у справах, пов’язаних із сімейними правовідносинами. Наші юристи ефективні як в найпростіших процесах про розірвання шлюбу, так і в більш складних суперечках про розподіл майна подружжя, стягнення аліментів або визначенні порядку участі у вихованні дітей.

З 2008 року ми працюємо зі спадковим правом. Наші юристи неодноразово вдало захистили порушені права спадкоємців у судовому порядку. Ми працюємо зі справами про визнання права на спадщину в судовому порядку, продовження термінів спадкування, визнання заповіту недійсним та інше.

Обслуговуючи інтереси юридичних та фізичних осіб, наші юристи регулярно стикаються із питаннями трудового права. Ми консультуємо з питань належного оформлення взаємовідносин між працівником і роботодавцем, починаючи із укладення трудового договору і завершуючи питаннями звільнення, виплати належних при цьому платежів. Нерідко трапляється, що припинення трудових взаємин супроводжується виникненням конфлікту між сторонами. Рішення подібної суперечки можливе тільки в судовому порядку.

При зверненні клієнта із запитом на надання правової допомоги, пов’язаної із захистом інтересів у суді, ми проводимо юридичний аналіз ситуації, розробляємо найбільш вигідну правову позицію для клієнта, що можемо реалізувати, перевіряємо пов’язані ризики і робимо висновок. Якщо клієнта влаштовує наша пропозиція, в тому числі – цінова, укладається договір і наші юристи приступають до виконання поставленого клієнтом завдання.