У попередній статті йшлося про правовідносини між ліцензіатом та субліцензіатом, а також про те, як на це може впливати ліцензіар. Дана стаття продовжує тему субліцензії, у ній йдеться про основні проблеми, які важливо порушити ще до підписання ліцензійного договору і звернути на них увагу, знайти правове регулювання таких питань і чітко прописати їх у тексті договору.

Важливим питанням, яке потребує розв’язання, є те, що стосується умов ліцензійного договору, що можуть переноситися і до субліцензійного договору. Бо також існують ті, які не можуть регулювати правовідносини субліцензіата та ліцензіата. Тому про таку проблему треба пам’ятати і вносити конкретні вказівки у ліцензійний договір. Перед укладенням ліцензійного договору варто проаналізувати ситуацію та перевірити ті обов’язки, які можуть бути покладені на субліцензіата, а які ні. Це необхідно вказати і простежити за формулюванням даних зобов’язань, щоб уникнути плутання термінів.

Ще одним важливим питанням є відрахування за користування об’єктом інтелектуальної власності. Ліцензійний договір повинен містити про це відомості для уникнення непорозумінь.

Варто прописати обсяг відрахувань, що залежатиме і від обсягів виробництва, і від частки реалізації товару. Варто вказати ще й те, що є випадки, коли ліцензіар має право на відрахування від реалізації тих товарів, що їх виготовив субліцензіат.

Така умова повинна вноситися і в ліцензійний договір, і в договір субліцензії. Таким чином ліцензіат бере на себе відповідальність і за ті відрахування, які здійснить субліцензіат, до того ж за звітність та правильність ведення обліку продукції та її виготовлення і збуту. Це важливо з тієї причини, що як уже зазначалося, ліцензіар пов’язаний правовідносинами тільки із ліцензіатом і не володіє правовими методами щодо контролю діяльності субліцензіата і не може впливати на нього. Проте це можливо змінити, вказавши відповідні умови у ліцензійному договорі.

Важливо врегулювати питання щодо ліцензійного платежу від субліцензіата і вказати це у договорі.

Таке явище має різні приклади вирішення, часто ліцензіар отримує один платіж від субліцензіата, а бувають випадки, коли така особа віддає частину відрахувань ліцензіару.

Для ліцензіара важливим питанням є не лише його зв’язок із субліцензіатом, а й правовідносини між ліцензіатом та субліцензіатом. Необхідно звертати на це увагу при укладенні договору, а також максимально зосередитися на тій частині, що регулює надання субліцензії.

Як бачимо, дані справи, що стосуються субліцензії є досить складними, адже існує безліч нюансів. Усі їх треба продумати, проаналізувати і зуміти передбачити основні проблеми. Що можуть виникнути уже після підписання договору і значно вплинути на перебіг володіння ліцензією та субліцензією. Для того, що знайти відповіді на всі запитання щодо цієї сфери, радимо звернутися до проекту «Ваш юрист». Фахівці зможуть надати вам кваліфіковану правову допомогу, провести потрібні консультації. А також допомогти у роз’ясненні проблемних місць у ліцензійних договорах.

Субліцензія: ліцензіар, умови, проблеми. Частина 2.