Розпорядитися майном після смерті можна не лише за заповітом або договором довічного утримання, а й за допомогою спадкового договору.

Спадковий договір – договір, де одна сторона (набувач) бере на себе зобов’язання виконувати доручення другої сторони (відчужувача). Відповідно до цього, з’являється право власності на майно відчужувача після його смерті. Відчужувачем може бути будь-яка фізособа. А набувачем як фізособа, так і юридична. У нашій статті – сторони спадкового договору та форма його укладання.

Спадкове право. Сторони спадкового права

Отримання права власності на майно за спадковим договором, на відміну від заповіту, переходить до набувача після смерті відчужувача. Для цього ж йому не потрібні будь-які додаткові дії, аби прийняти спадщину.

Аби укласти спадковий договір, сторони повинні бути цивільно дієздатними. В той же час відчужувачем може бути й особа, яка обмежено дієздатна. В такій ситуації, аби укласти договір, потрібен дозвіл з боку піклувальника.

Набувач – це особа повністю цивільно дієздатна, тобто неповнолітній чи особа з обмеженими можливостями не матимуть такого права. Адже набувачеві разом із правом переходять певні обов’язки.

Коли сторони – подружжя

Відповідно до такого спадкового договору, у разі смерті одного з подружжя, спадщина переходить до другого. А у випадку смерті другого, переходить третій особі, тобто набувачеві.

Після смерті обох сторін (подружжя) впродовж доби спадщина відкривається одночасно та окремо в разі смерті кожного. Спадкове майно, що зазначене в договорі одразу перейде до набувача.

У спадковому договорі може бути як майно, що належить подружжю, яке спільно його набуло (сумісна власність), так і особисте. Що стосується спільно набутого майна, то необхідно мати письмову згоду одного з подружжя. До того ж, нотаріальну засвідченість.

Коли ж від спадкодавця до спадкоємця переходять всі права та обов’язки, крім тих, які нерозривно пов’язані з його особистістю, то до набувача за відповідним договором переходить лише право власності на майно.

Спадковий договір. Форма

Спадковий договір необхідно укладати письмово та нотаріально засвідчувати. Якщо предмет нерухомість, то нотаріус буде вимагати пред’явлення правовстановлюючого документу. А також Витяг з реєстру прав власників такого майна.

Для недопущення можливості відчуження майна (предмет спадкового договору), працівники нотаріуса разом із посвідченням договору накладають на відповідне майно заборону. Далі – вносять відомості до Єдиного держреєстру заборон відчуження нерухомого майна. Заборона знімається після смерті відчужувача, а підставою є свідоцтво про смерть, тобто підтверджувальний документ.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Спадщина через суд.

Спадкове право: як і ким укладається спадковий договір?