Про штатний розпис ідеться в Господарському кодексі України (ч. 3, ст. 64). Відповідно до нього, підприємство самостійно визначає організаційну структуру. При цьому встановлює чисельність працівників, штатний розпис. А в пункті 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю, трудовий договір, який укладений на невизначений термін і строковий трудовий договір по закінченню строку можуть бути розірвані за ініціативою власника/уповноваженого.

Це за умов змін в організації виробництва і праці (ліквідація, реорганізація, банкрутство чи перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності чи штату працівників). Таким чином, скоротити штат працівників неможливо, якщо немає розробленого штатного розпису. Чому потрібен саме цей документ – далі в статті.

Штатний розпис. Визначення поняття

З написано вище вже можна зрозуміти, що штатний розпис – це необхідний документ, який спрямований на звільнення працівників із дотриманням певних умов. Але чому?

У листі Мінпраці та соцполітики України № 162/06/187-07 зазначено, що штатний розпис є документом, який встановлює для  підприємства, установи, організації структуру, штати й посадові оклади співробітників. У цьому документі вказуються назви посад, чисельність персоналу, оклади по кожній із посад. А для того, щоб керівник підприємства прийняв і затвердив штатний розпис, потрібно видати спеціальний локальний нормативний акт (наказ). Він і визначить кількість працівників кожної професії, розподіливши штатні одиниці за структурними робочими підрозділами.

Стосовно питань щодо обліку штатних працiвникiв, то вони регулюються наказом Держкомстату № 286, який зареєстрований Мін’юстом. А дія поширюється на всiх юридичних осiб і їх фiлiї. Також  представництва з вiдокремленими пiдроздiлами. Разом з тим, стосується й фiзичних осiб – пiдприємцiв, які використовують найману працю.

Штатний розпис має розроблятися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів. При цьому враховуючи вимоги нормативно-правових актів. Зокрема, це Класифікатор професій ДК 003-2010, де назви посад і професій повинні відповідати назвам, що містяться в Класифікаторі.

Загалом, є дві форми “штатки”.

Звичайна форма складання штатного розпису

 

Не обов’язково вказувати, скільки діє штатний розпис. Тобто діятиме до тих пір, поки не внесуться зміни та доповнення.

Обмеження щодо терміну поширюється лише на бюджетні установи, де потрібно затвердити свої штатні розписи протягом 1 місяця з початку року. Інші роботодавці переглядають і затверджують штатні розписи, коли виникає така необхідність.

Штатний розпис складається довільно та затверджується наказом керівника. Обов’язково потрібно вказати в наказі дату, коли планується введення в дію штатного розпису. Оригінал документу лишається в кaнцелярії. А його копії направляються до відділу кадрів, відповідно до якого набиратимуть співробітників; складатимуть звіти. Ще одна копія прямує в бухгалтерію задля нарахування заробітних плат.

Штатний розпис. Коли можна вносити зміни?

Впродовж 1 року до “штатки” можна внести зміни, якщо вводяться чи виводяться штатні одиниці, або ж змінюється розмір посадових окладів, умови праці.

Важливо, що на роботу не можуть прийняти нових працівників, якщо в штатному розписі немає вказаних вакантних посад.

Загалом, змінити щось у “штатці” можливо, коли є наказ підприємства. Та й причини обов’язково мають бути вказані.

Наказ, так само, як і відповідні зміни в штатному розписі можна складати в довільному вигляді. При цьому вказуються причини і дату щодо чинності змін.

Інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Захист інтересів роботодавця.

Штатний розпис: як виглядає документ і чому він важливий?