Ліцензією називають такий документ державного зразка, що підтверджує право ліцензіата (власника такої ліцензії) займатися тим видом діяльності, що вказаний у документі. Ліцензія також передбачає певний термін провадження діяльності та ліцензійні умови, що їх необхідно дотримуватися.

Ліцензії мають свою класифікацію та структуру. Вони бувають трьох видів: повна, виключна та невиключна (друга її назва – проста). У даній статті розглянемо визначення кожного з цих термінів. А також покажемо ті особливості, що передбачені законодавством України, щодо надання, отримання та користування подібним документом.

Повна ліцензія передбачає перехід до ліцензіата усіх майнових прав, що визначені патентом, на термін дії договору. Проте така ліцензія обмежує права самого патентовласника.

Тому є інші види. До прикладу, використання невиключної (або ж простої) ліцензії означає, що ліцензіату передається право на користування об’єктом інтелектуальної власності, але патентовласник не втрачає і своїх прав, а тому так само володіє цим патентом і може видавати на нього ліцензії іншим особам.

Так, під виключною ліцензією мається на увазі те, що ліцензіат купує таку ліцензію, отримує право на користування об’єктом, але інші особи таку ліцензію купити уже не зможуть.

Законодавством України передбачено:

  • Ліцензія видається відповідно до термінів чинності патенту;
  • Письмова форма ліцензійного договору обов’язкова;
  • Державна служба інтелектуальної власності повинна зареєструвати такий договір;
  • Класифікація ліцензій передбачає виняткові та невиняткові ліцензії;
  • Зміни до ліцензійного договору можуть вноситися лише у межах терміну його дії, із заявою сторін та сплатою відповідного збору;
  • Дострокове припинення дії договору можливе;

До того ж є таке поняття – відкрита ліцензія. Вона може стосуватися промислових зразків, а також винаходів.

Власник патенту може подати заяву про те, що будь-яка особа наділяється правом використання даного об’єкту. Звісно, це робиться у межах терміну чинності патенту. Заяву розглянуть тільки тоді, коли офіційний бюлетень буде містити відповідну публікацію про видачу такого патенту. Заява подається ще за однієї умови: якщо раніше ліцензійного договору не вкладалося.

Після цього, особи, охочі скористатися таким дозволом, повинні укласти угоду із власником патенту про плату за користування. Угода передбачає зазначення і розміру платежів, і умов їхнього надання.

Проте така заява про видачу відкритої ліцензії можна і відкликати. Це відбувається у тому випадку, коли ніхто не звернувся до власника патенту із проханням укласти угоду про використання даного винаходу. Це передбачено законодавством України.

Інші країни також користуються поняттям «відкрита ліцензія», але є деякі особливості її надання, відмінні від українських. До прикладу, деякі держави не передбачають можливість відкликання такої заяви.

Досвідчені юристи часто допомагають отримати різні види ліцензій. З повним переліком послуг, що стосуються надання ліцензій, ви можете ознайомитися, звернувшись до проекту «Ваш юрист». Кваліфіковані спеціалісти зможуть надати вам вичерпну інформації саме про той вид ліцензії, що вас цікавить.

Що таке ліцензія, види ліцензій, а також чим вона особлива?
Tagged on: