Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) — це юридична особа, яку створюють власники квартир для покращення умов використання власного майна, а також задля забезпечення утримання й використання неподільного та загального майна. Згідно закону, ОСББ підлягає державній реєстрації. Членами можуть бути власники приватизованих квартир, власник (балансоутримувач) будинку та власники нежитлових приміщень у будинку. Що потрібно для створення та реєстрації ОСББ – далі в статті.

Реєстрація ОСББ. Шляхи створення об’єднання

Основна діяльність об’єднання – це здійснення функцій, що забезпечують  права  співвласників на володіння та користування  спільним  майном, а також належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

Про те, як створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – далі.

Крок № 1 – підготовка

Насамперед потрібно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. До неї повинні входити не менш як троє власників квартир або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Далі слід:

 • провести роз’яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями. Обговорити мету та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності. А також довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості щодо приналежності квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів. Скласти на їх підставі списків співвласників багатоквартирного будинку;
 • отримати інформацію співвласникам багатоквартирного житлового будинку, що мають намір створити об’єднання.

Важливо підготувати проект статуту ОСББ, проведення установчих зборів, знайти кандидатів у відповідне управління.

Крок № 2 – установчі збори

Установчі збори скликаються ініціативною групою, яка повинна сповістити всіх співвласників щодо проведення. Для цього слід письмово повідомити усіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному під розписку або ж рекомендованим листом.

Повідомлення повинно містити такий зміст:

 • хто ініціював скликання зборів;
 • де будуть проходити;
 • час;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, якого обирає більшість голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (уповноважені особи).

У кожного співвласника (представника) під час голосування є кількість голосів, що пропорційна до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку.

Коли одна людина є власником квартир загальною площею понад 50 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, то під час зборів кожен  співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир/нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення слід вважати прийнятим, коли проголосувала більшість. У разі недостатньої кількості голосів, проводять письмове опитування тих, хто участі на зборах не брав (протягом 15 днів). Якщо строк закінчився, то рішення вважається неприйнятим.

Створення ОСББ і затвердження статуту

Статут ОСББ необхідно складати згідно Типового статуту. Він має містити наступне:

 • назву та місцезнаходження об’єднання;
 • мету створення, завдання та предмет діяльності;
 • статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування;
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування та прийняття рішень;
 • перелік питань;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об’єднання;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об’єднання, порядок оплати спільних витрат;
 • перелік питань, які можуть вирішувати збори представників;
 • права і обов’язки співвласників;
 • відповідальність за порушення статуту;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим.

Крок № 3 – держреєстрація ОСББ

Уповноважений установчих зборів має подати чи надіслати рекомендованим листом до органу державної реєстрації наступний перелік документів:

 1. заяву про держреєстрацію створення юридичної особи;
 2. статут ОСББ (1 прим.);
 3. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників щодо створення юрособи. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, зазначаються результати голосування;
 4. документи подає засновник або уповноважена особа. Якщо цим займається представник, то додатково слід подати засвідчена нотаріусом копія примірника.

Документи необхідно складати державною мовою, прошити та пронумерувати.

Що робить орган держреєстрації?

 1. Перевіряє відомості, комплектність поданих документів та відповідність до законодавчих норм. У разі невідповідності повідомляють заявника щодо призупинення розгляду документації, називають причини. Виправивши помилки, заявник може подати документи знову.
 2. Орган держреєстрації надає представнику ОСББ (заявнику) один примірник опису, який  сформували за допомогою програмного забезпечення ведення Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відмову заявник може оскаржити. Варто знати, що орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, які не передбачені законом. До того ж, несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Крок № 4 – банківський рахунок

Після того, як ОСББ зареєстрували слід відкрити рахунок у банку.

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються лише на потреби будинку.

Крок № 5 – угоди

Потрібно укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

Крок № 6 – управління

Багатоквартирний будинок управляється об’єднанням через свої органи.
За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає відповідний порядок і має право змінити його згідно закону та статуту об’єднання.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Реєстрація громадської організації.

Реєстрація ОСББ: 6 етапів створення об’єднання