Система оплати послуг наших адвокатів є традиційною і вважається найбільш поширеною в адвокатській практиці.

Винагорода адвоката складається з трьох складових: (1) попередня оплата за початок роботи по справі, (2) оплата участі у судовому засіданні, (3) гонорар успіху.

На цій сторінці ми наводимо мінімальні ставки винагороди за нашу роботу. Це робиться для того, щоб ви могли зрозуміти, чи є сенс у вашій ситуації звернутися в нашу юридичну фірму.

Попередня оплата за початок роботи по справі

Перші грошові кошти, які підлягають оплаті за договором про надання адвокатської допомоги – попередня оплата при укладанні договору. В цьому випадку оплачується робота адвоката, пов’язана з ознайомленням з обставинами справи, вивченням документів, консультацією та формуванням правової позиції. Вартість даної роботи в нашій юридичній фірмі за затвердженими тарифами не може бути менше 10 000 (десяти тисяч) гривень незалежно від складності справи, його обсягу або інших характеристик (за винятком справ про розірвання шлюбу) у цивільних справах і 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень по господарським та адміністративним справам.

Розмір попередньої оплати при укладанні договору збільшується:

– на 1000 гривень за кожні наступні 20 сторінок роботи після 50.

– на 800 гривень за кожне адвокатське запит від одного, пов’язаного зі збиранням доказів і підготовки по справі.

– на 2 гривні за кожну сторінку копії, виконаної по справі, понад 100 листів.

Оплата участі в судовому засіданні

Оплата участі в судовому засіданні покриває витрати адвоката, пов’язані з підготовкою до слухання по справі та тому, що в ньому буде відбуватися, написання процесуальних документів до засідання, переміщення в суд і назад.

Вартість участі наших адвокатів у судових засіданнях оцінюється грошовою сумою від 1500 (тисяч п’ятсот) гривень за цивільними справами та від 2000 (два тисячі) гривень за господарським та адміністративним справам.

В разі, якщо судове засідання відбудеться поза містом Київ, клієнтом оплачуються транспортні витрати відповідно до затверджених нами правил.

Гонорар успіху

Гонорар успіху – це сума грошових коштів, які клієнт оплачує адвокату при досягненні потрібного результату роботи. Відповідно до наших правил, гонорар успіху окремо оплачується після оголошення рішення суду в інтересах клієнта після кожної судової інстанції, через яку буде проходити справа.

Гонорар успіху по цивільним справам становить не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень у немайнових справах, і від 2% до 20% від суми позову в майнових спорах.

У господарських та адміністративних справах гонорар успіху складає не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень у немайнових спорах і від 2% до 20% від суми позову в майнових спорах.

Участь адвоката у справі на стадії розгляду апеляційного оскарження оплачується окремо в розмірі 75 % від попередньої оплати по справі.

Участь адвоката в справі на стадії касаційного розгляду оплачується окремо в розмірі 150 % від попередньої оплати по справі.