До складу спадку можуть входити не тільки речі матеріального світу, майно, земельні ділянки, а й права та обов’язки. Зокрема, права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності визначене Цивільним кодексом України і передбачає виконання права певної особи на результат творчої та інтелектуальної діяльності.

Таке право входить до переліку об’єктів спадкування, що мають немайновий характер. А в спадщину можуть передаватися лише майнові права інтелектуальної власності, а тому особисті немайнові права до складу спадку входити не можуть.

Є кілька пунктів, що належать до майнових прав, насамперед це:

  1. Право на користування об’єктом права інтелектуальної власності;
  2. Право на дозвіл використання такого об’єкта;
  3. Право перешкоджання чи заборони неправомірному користуванню об’єктом;

Щоб розібратися з цим, потрібно перерахувати ті речі, що вважаються об’єктами права інтелектуальної власності. До них можна віднести: художні твори та твори літератури, наукові відкриття та винаходи, комп’ютерні розробки та бази даних, фонограми, комерційні таємниці, торговельні марки та ін.

Важливо зазначити, що спадкування поширюється не на сам об’єкт, а на права на нього.

Авторське право на твір безпосередньо пов’язане з його створенням, тому не треба нічого реєструвати чи оформлювати. А от винахід має бути засвідчений патентом, товарний знак – свідоцтвом.

Якщо говорити про майнові права авторів, то треба зазначити те, що вони переходять у спадок та містять право на використання твору і на дозвіл його використання іншою особою. Особа, що володіє таким правом – автор чи його спадкоємець – може заборонити чи дозволити відтворювати, виконувати чи демонструвати даний твір, перекладати чи адаптувати, друкувати у збірниках, продавати чи імпортувати. Тобто, може контролювати будь-які процеси, пов’язані з твором, що можуть впливати на нього чи на особу автора. Тому  спадкоємці повинні захищати авторство такого твору, не дозволяти перекручувати його, посягаючи на честь автора, заплямовувати його репутацію.

Авторське право має свій термін – воно діє усе життя автора та сімдесят років з дня його смерті. Якщо автор був реабілітований посмертно, то авторське право відраховує термін сімдесяти років з дня реабілітації. Тому захищати права автора можуть як діти, так і внуки, і навіть правнуки митця.

А от коли такий термін закінчується, твори переходять у статус суспільного надбання. Відтак, їх може вільно використовувати будь-яка особа. У тому числі адаптувати, публікувати, друкувати у складі антологій, перекладати. А також публічно демонструвати.

Крім майнових прав до спадщини можуть входити і гонорари автора.

Коли право інтелектуальної власності переходять до спадкоємців, то сприймаються цілісно, а тому один з спадкоємців не може відмовити іншим спадкоємцям публікувати чи змінювати твір. Якщо є винагорода від використання такого твору, то вона також ділиться між усіма спадкоємцями. Щоправда, частка кожного залежить від їхньої частки у спадщині.

Ситуації бувають найрізноманітніші, часом є особи, що не знають чи не звертають уваги на терміни дії авторського права, а тому публікують той чи інший твір без згоди родича чи нащадка автора. Це може призвести до судового позову. Тому уважно вивчайте умови таких справ, належно ставтеся до прав. А якщо на ваше таке право інтелектуальної власності таки посягнули, то звертайтеся по допомогу до фахівців проекту «Ваш юрист». Вони зможуть проконсультувати вас з питань спадщини і захистити ваші права у суді за потреби.

Мистецтво у спадок. Хто отримає право інтелектуальної власності?