Припинення підприємницької діяльності може відбуватися у зв’язку із позовами осіб, що мають владні повноваження. Такі випадки регулюються Цивільним процесуальним кодексом України.

Суб’єкт владних повноважень, що подає позов у справі, що стосується припинення діяльності юридичної особи, може стати позивачем у суді в тому випадку, коли це передбачено Конституцією чи іншим законом України. Щоб зрозуміти суть таких справ і роль позивачів, подаємо перелік суб’єктів із владними повноваженнями, що можуть вимагати ліквідації підприємства:

  • Органи податкової служби. Звертаються до суду тоді, коли установчі документи компанії визнані недійсними. Також вимога припинити підприємницьку діяльність може бути спричинена тим, що суб’єкт господарювання не подав податкових декларацій та фінансову звітність до органів податкової служби.
  • Державний реєстратор. Спеціальне законодавство не передбачає прав звертатися до суду з вимогою припинити юридичну особу. Проте є один випадок, передбачений законом. Суд розгляне його заяву, що містить прохання про зміну мети установи.
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Може подавати позови у зв’язку із тим, що акціонерне товариство порушило процедуру створення такого товариства. Або ж порушує питання щодо ліквідації корпоративного інвестиційного фонду.
  • Міністерство юстиції України. Представники та працівники мають можливість звернення до суду у справах порушення вимог щодо порядку створення партій, що займаються політичною діяльністю. Або щодо їх функціонування та діяльності.
  • Генеральний прокурор України. Також може подати заяву до суду у питанні створення політичних партій. Другим випадком його можливості податися до суду є подання про примусову ліквідацію об’єднання громадян.
  • Служба безпеки України. Може подати до суду заяву з проханням припинити діяльність підприємства. Це відбувається у випадку справи, що пов’язана із боротьбою з тероризмом чи фінансуванням терористичної та іншої діяльності.

Інші особи чи організації не можуть звертатися до суду у питанні припинення діяльності підприємства. Якщо ж інші фізичні чи юридичні особи мають достатні причини та докази щодо незаконного провадження діяльності конкретного підприємства чи можуть довести інші причини того, чому його мають припинити, то такі особи можуть звернутися із поданням до перелічених суб’єктів владних повноважень. І вже через них таке подання буде розглянуто у суді.

Важливо також правильно формулювати свої позовні вимоги

Юрисдикція адміністративного суду включає такі судові спори, що відбуваються за позовом зазначених суб’єктів, що мають владні повноваження, і торкаються питань припинення або ж повної ліквідації юридичних осіб. У тому випадку, коли позовні заяви подані відповідно до вимог, передбачених законом.

Як бачимо, податкова служба є у переліку тих суб’єктів, що наділені владними повноваженнями і можуть впливати на перебіг подій розгляду справи про припинення діяльності того чи іншого підприємства.

Якщо ж у вас виникли проблеми саме із такою справою, а податкова служба подала позов до суду і наклала на вас штрафні санкції, то є можливість захистити свої права у судовому порядку. Тому звертайтеся до проекту «Ваш юрист» і наші спеціалісти нададуть вам кваліфіковану правову допомогу.

Податкова служба як суб’єкт владних повноважень