Податкова консультація – це така допомога органів контролю певному платнику податків щодо конкретних норм закону та їхнього вживання, щодо сплати податкових зборів. Чинне законодавство України передбачає два різновиди податкових консультацій: узагальнюючі та індивідуальні. Так от, узагальнюючі консультації надають центральні органи виконавчої влади. Вони забезпечують реалізацію державної фінансової політики. Консультація має певні вимоги. Вона має містити такі пункти:

  • опис питань, що підіймаються платником, до того ж мають бути вказані обставини справи.
  • Обґрунтовані норми законодавства, що застосовуються.
  • Висновок з практичного використання податкових норм.
  • Наказ про податкову консультацію – індивідуальну чи узагальнюючу.

Податкову консультацію можна оскаржити в суді у тому випадку, коли вона суперечить нормам податку.

Серед спорів, що виникають через таку ситуацію, виділяють:

  • Оскаржена консультація, що в ній некоректно застосовано норми права.
  • Оскаржена така консультація, в якій платнику податків не було надано відповіді на всі питання.

Тепер розглянемо кожну категорію окремо. Отже, позов про те, що норми права вжиті неправильно, подається як такий, що свідчить про скасування податкової консультації через недійсність.

Такий позов повинен включати:

  • Виклад справедливої правової позиції для цього випадку.
  • Норми, що оскаржують ся.
  • Рішення ВСУ про такі питання.

А до супровідних документів належить лист до податкових органів з проханням провести консультацію. А також консультація, що була надана.

Якщо такий позов буде задоволений, то консультація буде вважатися скасованою.

Проте на практиці все залишається складним. Адже є кілька зауваг щодо такого питання. Наприклад, індивідуальні податкові консультації не можуть бути оскаржені і стати причиною подачі адміністративного позову, зважаючи на те, що вони не порушують прав платника податків. Також такі консультації не можуть створювати юридичних наслідків.

Проте є суперечливі факти у таких справах.

До прикладу, якщо податкова консультація відповідає нормам права, то вона виступає юридичним фактом. Тому у випадку, коли платник діяв відповідно до такої консультації, він може бути звільненим від відповідальності.

Якщо звернутися до другої категорії, то побачимо такі особливості. Коли консультація не дала відповіді на питання платника, теж можна подати позов про те, що така консультація недійсна. Але і у цьому випадку судова практика має свої нюанси. Адже законодавство може визнати консультацію недійсною лише у випадку її невідповідності нормам податку. Проте консультація повинна містити висновки та чітку аргументацію, а не давати двозначне тлумачення. А це дає право відстоювати думку про те, що консультація не дала відповідей на поставлені питання.

До того ж консультації можуть подаватися у письмовому або електронному вигляді.

Можна зробити висновок про те, що навіть знання норм права не завжди гарантує вдале вирішення такого судового спору. А це означає, що важливим елементом таких справ є саме судова практика. Звертайтеся по допомогу до фахівців проекту «Ваш юрист» і отримайте відповіді на ваші запитання.

Зустрінемося в суді? Податкова консультація та її оскарження