Майновий характер цивільно-правових відносин передбачає той факт, що суб’єкт господарювання рано чи пізно неминуче зіткнеться із стягненням боргу. Проте тільки від сторін залежить, як протікатиме дана процедура. А тому варто вибирати ефективні методи вирішення даної ситуації. Сьогодні мова піде про такий важливий етап процедури стягнення боргу, як подання претензії. На що слід звернути увагу та що робити, коли на таку претензію не реагують?

Заборгованість виникає у певних обставинах. Підстави для того, щоб вона виникла створюють такі види боргів: договірні та позадоговірні.

Договірні визначаються тим, що одна зі сторін не виконує ті зобов’язання, що вказані у підписаному договорі. А позадоговірні передбачають ще й подачу тих документів, що доведуть наявність боргу (оскільки договору не було).

Заборгованості поширюються і на фізичних, і на юридичних осіб.

Є дві форми стягнення заборгованості: добровільна та примусова. Звісно, випадки добровільного виконання даних грошових зобов’язань трапляються рідше. Адже боржник позбавлений мотивації виконати всі умови для погашення заборгованості.

Проте кожна процедура погашення боргу починається з того, що кредитор пропонує боржникові добровільно виконати свій обов’язок. Для цього він надсилає йому письмову претензію.

Це документ, що засвідчує вимогу кредитора врегулювати порушення його прав добровільно. Форма такої претензії довільна, а вимоги до її написання прописані у законі. Часто вони вносяться і до договору.

Отже, претензія містить:

  • Назву заявника претензії, його поштові реквізити, а також найменування тієї організацію, якій дана претензія надсилається. І поштові реквізити одержувача. Також подається дата і номер претензії.
  • Обставини, на підставі яких виникла претензія, докази, що їх підтверджують. Вказівка на акти, якими регулюються.
  • Порушення, вчинені боржником, вимоги сплати конкретної суми.
  • Розрахунок претензії, сума. А також негативні наслідки для боржника у разі невиконання вимог.
  • Документи у додатку.

Документи на підтвердження вимог кредитора подаються в оригіналі або ж засвідченими копіями.Така претензія розглядається місяць.

У тому випадку, коли боржник ознайомився із претензією, але не виконав своїх зобов’язань у визначений термін, є всі підстави готувати позовну заяву.

Така заява подається до господарського суду. Підставами її подачі є суперечки юридичних осіб, приватних підприємців.

Позов може мати кілька шляхів вирішення – рішення суду. До них належить накладення штрафу на майно, забороною вчиняти певні дії, припинення продажу майна, що перебувало під арештом.

Найчастіше штрафують майно або забороняють здійснення певних дій.

Отже, ті справи, що в основі своїй мають стягнення заборгованості, найчастіше вирішуються примусовим шляхом. Першим кроком у цій процедурі є надсилання претензії. Вона має свої вимоги та обов’язкові пункти. Якщо таку претензію було проігноровано боржником, то варто податися до суду із відповідною позовною заявою. У такому випадку, претензія буде достатнім доказом того, що боржник був повідомлений про суму боргу, ознайомлений із вимогами кредитора, але не зреагував належним чином і заборгованість лишилась несплаченою.

Письмова претензія у процедурі стягнення боргів
Tagged on: