Одинокі батьки нині не рідкість. В Україні нараховують понад 600 тисяч матерів, які самостійно виховують і утримують дітей. При чому з кожним роком цифра лише зростає. Причини можуть бути різними та індивідуальними. Дехто з власної ініціативи відмовився брати участь, хтось вважається безвісти зниклим, загиблим, а частину позбавили батьківських прав. Так чи інакше, такі сім’ї потребують фінансової допомоги. Її може надати держава. Однак кому вона світить, які існують пільги, куди слід звертатися – далі в статті.

Пільги для самотніх батьків. Що означає це поняття?

“Одинокі матір/батько” часто зустрічаються в нашому суспільстві. Проте чіткого визначення поняття не існує. Якщо своїми словами, це один із батьків, що виховує, і утримує дитину самостійно.

Статус одинокої матері

Основний критерій – виховання та утримування дитини без участі батька. Варто знати, що при отриманні жінкою аліментів від батька дитина і при спільному з ним проживанні – одинокою вона вже не вважається. Відповідно, це і позбавляє статусу. А підстава для його отримання – відсутній запис про укладення шлюбу чи наявність свідоцтва про його розірвання.

Проте одного свідоцтва замало. Потрібне підтвердження факту, що батько дійсно не бере участі у вихованні дитини. У такому випадку матір може подати до суду позовну заяву, аби позбавити батька батьківських прав. Після цього суд винесе рішення. Також можна прийти до правоохоронців з метою розшуку батька для стягнення аліментів. Факт про те, що батько не бере участі засвідчить слідчий. Ще однією підставою можуть бути довідки з садка, школи, підписи сусідів (акт).

Загалом, єдиного встановленого зразка, який засвідчував би статус одинокої матері немає. А перелік документів є не вичерпним.

Матеріальна допомога

Види: 

 • пенсія, якщо немає годувальника, батько (матір) – вдівець/вдова;
 • державна соціальна допомога на дітей вдовам/вдівцям, одиноким матерям (якщо шлюб було розірвано до дня смерті, а батько не отримує пенсію в разі втрати годувальника чи соцпенсію;
 • державна соцдопомога малозабезпеченим сім’ям;
 • тимчасова державна допомога дітям, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів або ж не мають можливості утримувати дитину чи їх місце проживання невідоме;
 • державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Право на допомогу мають:

 • одинокі матері (не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі (за умови, що в свідоцтві про народження дитини не зазначено про батька/матір;
 • якщо один із батьків помер, то на них не отримується пенсія в разі втрати годувальника чи соціальна пенсія.

Разом з тим, якщо одинока мати, усиновлювач, мати чи батько у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то вони мають право отримувати допомогу на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу. Але якщо не були усиновлені чоловіком (дружиною).

У цьому випадку слід звертатися до органів соц захисту населення за місцем реєстрації отримувача. Саму ж допомогу можуть призначити за місцем фактичного проживання (якщо є довідка про неотримання допомоги за місцем реєстрації). Щодо матерів-одиначок, то допомогу призначають незалежно від інших видів підтримки.

Документи

Одиноким матерям слід подати до органу праці та соцзахисту населення наступні документи:

 • заяву про призначення допомоги (форма, затверджена у Мінпраці);
 • витяг з Держреєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини (видається відділом держреєстрації актів цивільного стану), або довідка про народження (видана виконавчим органом сільської, селищної, міської рад (має бути зазначена підстава внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини). Про це йдеться у Сімейному кодексі, ст. 135. Також це документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку про реєстрацію місця проживання матері та дитини. Якщо неможливо отримати відповідну довідку, то допомогу можуть призначити з висновку початкової оцінки потреб родини. Його надає центр соцслужб для сім’ї, дітей та молоді (зазначається факт проживання дитини з матір’ю). У разі, якщо дитина навчається за межами населеного пункту, де живе матір, і не перебуває на повному державному утриманні, слід подати довідку про реєстрацію місця проживання матері. А також довідку про реєстрацію місця проживання/місця перебування (навчання) дитини;
 • декларацію про доходи  та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї);
 • довідки про доходи на кожного члена сімї.

Якщо це мати/батько дітей у разі смерті одного з батьків і які не одержують на них пенсію, то необхідно подати копію свідоцтва про смерть одного з подружжя. А також довідку про неодержання на дітей відповідної пенсії.

Коли ж діти навчаються за денною формою у школах, училищах та ВНЗ I — IV рівня акредитації, то виплати продовжують на підставі довідки навчального закладу та до закінчення (до досягнення 23 років).

Підстави для припинення виплат

Припинити виплачувати можуть, якщо: отримувача позбавили батьківських прав; позбавили волі; скасували рішення про усиновлення дитини або визнали його недійсним; дитина зареєструвала шлюб до 18 років; дитина повністю дієздатна; при смерті дитини чи отримувача підтримки.

Також це стосується тих випадків, коли дитина тимчасово влаштована на повне держ утримування; дитину відібрали у отримувача (без позбавлення батьківських прав); дитина тимчасово працевлаштувалась.

Виплати припинять лише тоді, коли в органах опіки та піклування, державного соц інспектора виникнуть обґрунтовані підстави чи обставини.

Загалом, допомогу на дітей одиноким матерям призначають з місяця, в якому була подана заява з документами. Виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (до досягнення 23 років за умови навчання).

Кожні півроку надану допомогу переглядають, співвідносять із попередніми місяцями. Для цього варто звернутися до Управління соціального захисту населення та подати декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за підтримкою.

Допомогу на дітей одиноким матерям, усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (до 23-ох) надають у розмірі, який дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку.

Інші пільги

Відповідно до українського законодавства, окрім фінансової допомоги одиноким батькам є ще низка інших пільг. Це може бути додаткова (соціальна) відпустка протягом 10 днів (не враховуючи свята та вихідні). Невикористаною за минулі роки додатковою відпусткою можна скористатися у будь-який час. Якщо це звільнення, то віддадуть за неї гроші.

Жінок, у яких є діти від 3 до 14 років або діти-інваліди, не мають права залучати до надурочних робіт або відправляти у відрядження без їхньої згоди. А згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю України відмовити матері-одиначці у прийнятті на роботу, знижувати зарплатню чи звільнити не мають права, якщо дитині менше 14 років. У такому випадку можна звернутися до суду.

Податкова соціальна пільга (ПСП)

ПСП залежить від прожиткового мінімуму. Надається одинокій матері в розмірі, що дорівнює 150% суми звичайної ПСП. Розрахунок йде на кожну дитину до 18 років. Це – 1522,50 грн. При цьому дохід не має перевищувати 2 030 грн.

Тимчасова допомога

Аби отримати таку допомогу, мають бути наступні підстави:

 • ухилення від сплати аліментів, відсутність у боржника коштів. Відповідно і рішення суду не виконується;
 • батько дитини знаходиться під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі. А також офіційно визнаний недієздатним, або перебуває на строковій військовій службі;
 • місце проживання (перебування) батька не встановлено.

Для отримання тимчасової допомоги, необхідно звернутися до Управління праці та соц захисту населення за місцем проживання (перебування). Потрібно подати документи, передбачені п. 6 Порядку 189. Це:

 • заява;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Залежно від підстав можуть знадобитися і такі документи:

 • рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з батька аліментів на дитину;
 • довідка державної виконавчої служби (підтвердження факту несплати аліментів протягом 6 місяців);
 • довідка відповідної установи про перебування батька під арештом, слідством, на примусовому лікуванні тощо;
 • повідомлення органу внутрішніх справ щодо невідомого місця знаходження батька.

Отже, розмір тимчасової допомоги залежить від віку дитини і доходу. Матерям, які мають дітей до 18 років, призначають розмір, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї (розрахунок на одну людину за попредні півроку, не менше 30% і не більше 50%).

Відповідно до законодавчих норм, для одинокого батька також існують пільги. Щодо статусу “одинокий”, то отримується він аналогічно, як і для матері.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Визначення порядку участі у вихованні дитини.

Пільги для самотніх батьків: куди слід звертатися за допомогою?
Tagged on: