Поняття “ліцензія” добре усім відоме. Воно поширюється на різні сфери діяльності, має свої особливості та правила надання. Щоб забезпечувати ефективну роботу, що провадиться у сфері ліцензування існує спеціальний уповноважений орган ліцензування.

Ліцензування – це засіб, з допомогою якого провадиться державне регулювання господарської діяльності, тих її видів, що обов’язково ліцензуються.

Воно провадиться із метою встановлення державної політики у даній сфері, захисту інтересів суспільства та споживачів у економічній та соціальній сферах.

Державна політика, що пов’язана із сферою ліцензування, напрямки її діяльності визначаються Верховною Радою України. А реалізує таку політику Кабінет міністрів, спеціальний орган, до того ж органи виконавчої влади, що пов’язані із питаннями ліцензування (стосується різних видів діяльності).

Спеціальний орган наділяється компетенцією у таких аспектах роботи:

 • створення плану подальшого розвитку сфери ліцензування;
 • створення проектів нормативно-правових актів, які стосуються даного питання;
 • перевірка того, чи дотримуються органи ліцензування положень, що визначені законодавством України;
 • управління інформаційною стороною діяльності даних органів;
 • формування правил щодо заповнення документів, які напряму пов’язані із сферою ліцензування;
 •  підготовка, навчання та дії, пов’язані із підвищенням кваліфікації фахівців даної галузі;
 •  створення і ведення реєстру ліцензій;
 • анулювання дії ліцензій у зв’язку із порушеннями законодавства;

Освіта фахівців з ліцензування – дуже важливий аспект роботи. Саме з цієї причини орган ліцензування береться за розробку і впровадження нових методів, видає методичні рекомендації та навчальні плани, створює спеціальні програми, забезпечує підготовку та атестацію фахівців цієї галузі.

Також уповноважений орган передбачає менші – територіальні органи, що не виходять за рамки його компетенції та керуються визначеними положеннями.

Розпорядження, що видаються органом з питань ліцензування, повинні виконуватися органом місцевої влади, виконавчими органами, юридичними чи фізичними особами-підприємцями.

Орган ліцензування фінансується коштами із державного бюджету. У деяких ситуаціях кошти на його утримання надає і місцевий бюджет.Такий орган має свою структуру. Колегіальним органом у його системі виступає експертно-апеляційна рада. Вона діє на основі Конституції України і послуговується актами, що видані Президентом України та Кабінетом міністрів.

Рішення цієї ради розглядаються органом з питань ліцензування обов’язково.

Далі подаємо ті завдання, що покладаються на експертно-апеляційну раду:

 • Експертна оцінка нормативно-правових актів;
 •  рекомендація можливих шляхів розв’язання важливих завдань державної політики;
 • Прийняття заяв чи скарг, що стосуються рішень органів ліцензування та їхній розгляд;

Членство в експертно-апеляційній раді мають науковці, державні службовці, представників громадських об’єднань (нараховується близько 20% від загальної кількості учасників), інші незалежні експерти, фахівці потрібних галузей.

Ліцензування – досить важлива сфера. Вона характеризується високим рівнем відповідальності. Видання ліцензій, перевірка термінів їхньої дії, нагляд за суб’єктами господарської діяльності, що їх отримують.

А якщо ви теж провадите свою діяльність і вам потрібна ліцензія. Сміливо звертайтеся до проекту «Ваш юрист» і дізнавайтеся про всі умови та потрібні документи для отримання бажаної ліцензії.

А хто за це відповідає? Орган ліцензування та його завдання