А хто за це відповідає? Орган ліцензування та його завдання

Поняття “ліцензія” добре усім відоме. Воно поширюється на різні сфери діяльності, має свої особливості та правила надання. Щоб забезпечувати ефективну роботу, що провадиться у сфері ліцензування існує спеціальний уповноважений орган ліцензування.

Ліцензування – це засіб, з допомогою якого провадиться державне регулювання господарської діяльності, тих її видів, що обов’язково ліцензуються.

Воно провадиться із метою встановлення державної політики у даній сфері, захисту інтересів суспільства та споживачів у економічній та соціальній сферах.

Державна політика, що пов’язана із сферою ліцензування, напрямки її діяльності визначаються Верховною Радою України. А реалізує таку політику Кабінет міністрів, спеціальний орган, до того ж органи виконавчої влади, що пов’язані із питаннями ліцензування (стосується різних видів діяльності).

Спеціальний орган наділяється компетенцією у таких аспектах роботи:

 • створення плану подальшого розвитку сфери ліцензування;
 • створення проектів нормативно-правових актів, які стосуються даного питання;
 • перевірка того, чи дотримуються органи ліцензування положень, що визначені законодавством України;
 • управління інформаційною стороною діяльності даних органів;
 • формування правил щодо заповнення документів, які напряму пов’язані із сферою ліцензування;
 •  підготовка, навчання та дії, пов’язані із підвищенням кваліфікації фахівців даної галузі;
 •  створення і ведення реєстру ліцензій;
 • анулювання дії ліцензій у зв’язку із порушеннями законодавства;

Освіта фахівців з ліцензування – дуже важливий аспект роботи. Саме з цієї причини орган ліцензування береться за розробку і впровадження нових методів, видає методичні рекомендації та навчальні плани, створює спеціальні програми, забезпечує підготовку та атестацію фахівців цієї галузі.

Також уповноважений орган передбачає менші – територіальні органи, що не виходять за рамки його компетенції та керуються визначеними положеннями.

Розпорядження, що видаються органом з питань ліцензування, повинні виконуватися органом місцевої влади, виконавчими органами, юридичними чи фізичними особами-підприємцями.

Орган ліцензування фінансується коштами із державного бюджету. У деяких ситуаціях кошти на його утримання надає і місцевий бюджет.Такий орган має свою структуру. Колегіальним органом у його системі виступає експертно-апеляційна рада. Вона діє на основі Конституції України і послуговується актами, що видані Президентом України та Кабінетом міністрів.

Рішення цієї ради розглядаються органом з питань ліцензування обов’язково.

Далі подаємо ті завдання, що покладаються на експертно-апеляційну раду:

 • Експертна оцінка нормативно-правових актів;
 •  рекомендація можливих шляхів розв’язання важливих завдань державної політики;
 • Прийняття заяв чи скарг, що стосуються рішень органів ліцензування та їхній розгляд;

Членство в експертно-апеляційній раді мають науковці, державні службовці, представників громадських об’єднань (нараховується близько 20% від загальної кількості учасників), інші незалежні експерти, фахівці потрібних галузей.

Ліцензування – досить важлива сфера. Вона характеризується високим рівнем відповідальності. Видання ліцензій, перевірка термінів їхньої дії, нагляд за суб’єктами господарської діяльності, що їх отримують.

А якщо ви теж провадите свою діяльність і вам потрібна ліцензія. Сміливо звертайтеся до проекту «Ваш юрист» і дізнавайтеся про всі умови та потрібні документи для отримання бажаної ліцензії.

А хто за це відповідає? Орган ліцензування та його завдання