Із попередньої статті ми дізналися, які освітні послуги потребують ліцензування, а також про етапи його проведення. Дана стаття продовжує тему і описує наступні кроки – наприклад, ліцензійну експертизу. Як вона проводиться, хто оплачує витрати та що робити у тому випадку, коли експерти прийняли неправомірне рішення? Чому ліцензійна експертиза такий важливий етап?

Орган ліцензування визначає п’ятнадцятиденний термін для формування експертної комісії, що буде проводити експертизу.

Діяльність такої комісії передбачає підготовку висновків роботи про рівень навчального закладу та його можливості для здійснення освітніх послуг.

Якщо навчальний заклад не згоден із результатами перевірки, вважає, що вона проводилася некомпетентно чи результати її необ’єктивні, то можна звернутися із апеляцією. На цей процес відводиться десять днів з моменту ознайомлення із результатами експертизи. Так, навчальний заклад може вимагати комісії іншого складу.

Так відбувається повторна  ліцензійна експертиза.

Проте і проходження такої перевірки – не останній крок. Далі орган ліцензування повинен передати результати експертизи, а також заяву та супровідні відомості, до Державної акредитаційної комісії. До повноважень якої і належить підтвердження змоги навчального закладу забезпечити ту чи іншу діяльність. Тому на засіданні експертної ради виноситься відповідне рішення. Варто зауважити, що дане засідання може провадитися і без участі представників навчального закладу, даний факт не впливає на винесення рішення.

Після роботи експертної ради, орган ліцензування видає наказ про надання або відмову у видачі ліцензії. Якщо вам відмовлено, то все ще є шанс все змінити: виправити помилки і через рік подати заяву на отримання ліцензії ще раз.

Весь процес прийняття рішення триває до чотирьох місяців.

Якщо говорити про філії навчального закладу, то на них поширюється дія ліцензії і їм видається її копія.

Будь-які зміни у наданні освітньої послуги, на яку заклад має ліцензію, несуть за собою і зміни у ліцензії. Наприклад, якщо є бажання збільшити ліцензований обсяг послуги, то треба подати заяву і вказати у ній аргументи на користь збільшення обсягу, додати копії попередньої ліцензії.

Дані зміни не потребують ще однієї ліцензійної експертизи, орган ліцензування приймає рішення на основі обґрунтувань важливості таких змін.

Ліцензований обсяг визначається кількістю студентів, які можуть навчатися на даній спеціальності із залученням матеріальної бази закладу та фахівців. його перевищення допускається тільки тоді, коли студент відновлює навчання після перерви (на це мають бути об’єктивні причини).

Заявник – навчальний заклад – повинен відшкодувати ті витрати, що були пов’язані із ліцензійною експертизою. Це передбачено законодавством.

Таке відшкодування має розмір двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів. Сфера дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти передбачає внесення коштів за рахунок експертної ради, а сфера вищої – за рахунок акредитаційної комісії. Якщо ж заявник – це фізична особа, то для нього оплата передбачається п’ять неоподатковуваних мінімумів.

Надання освітніх послуг: чи треба ліцензія? Частина 2