Кабінет міністрів України передбачає і видає акти, що визначають статус освітніх послуг, а також подають пояснення щодо тих освітніх послуг, що підлягають ліцензуванню. До них належать: діяльність, пов’язана із дошкільною освітою, а саме догляд за дітьми, їхнє навчання та корекція розвитку; освітні послуги у площині загальної середньої освіти, що передбачає три рівні: початкову, базову та повну освіту. До ліцензованих послуг зараховують також позашкільну освіту за різними напрямами: художню, туристичну, екологічну, дослідницьку та ін. Після шкільних етапів  йдуть наступні, а вони теж ліцензуються: професійно-технічна освіта, що пов’язана із діяльністю робітників – підготовкою та підвищенням їхньої кваліфікації. Сюди належить також підготовка іноземних студентів.

Вища освіта та діяльність, що пов’язана з нею, теж підлягає ліцензуванню. Це і навчання фахівців на різних рівнях, і підготовка іноземних студентів.

Навчальний заклад, що хоче отримати ліцензію на провадження своєї діяльності, спочатку повинен прийняти відповідне рішення про надання  освітніх послуг певного виду. Для цього він аналізує свою технічну базу, наявність потрібних фахівців та умов для проведення навчання. Методику, за якою можна перевірити можливості закладу для певної діяльності, розробляє МОН.

Ліцензування освітніх послуг передбачає стандартний набір кроків для позитивного результату. Спочатку треба подати заяву до органу ліцензування, що містить відомості про навчальний заклад, вид освітньої послуги. До такої заяви треба додати наступне: у випадку, коли навчальний заклад уже зареєстрований, то треба обґрунтувати необхідність надання такої послуги, надавши відповідні аргументи про можливостей її реалізації. Якщо ж раніше навчальний заклад не ліцензувався, то до заяви треба додати установчі документи, аргументи щодо можливостей навчального закладу провадити передбачену діяльність, до того ж треба додати копії рішень власників про створення закладу, свідоцтво реєстрації, документи, що підтверджують рівень кваліфікації працівників, їхні дипломи, атестати та ін.

Ще один пакет документів передбачений у тому випадку, коли навчальний заклад проводить навчання, користуючись іноземними програмами.  Важливо мати дозвіл юридичної особи, якій належить програма. Та різні довідки про акредитацію програми, за якою навчатимуться студенти.

Ті організації, що проводять професійне навчання на базі виробництва, теж мають особливі вимоги. Для цього треба погодження органів виконавчої влади та свідоцтво про реєстрацію навчального закладу.

Свою діяльність може зареєструвати і фізична особа, що займається дошкільною освітою. Для цього треба надати свої паспортні дані, а також підтвердити кваліфікацію та рівень освіти.

Органу ліцензування потрібно двадцять днів, щоб прийняти своє рішення. Після цього буде видана письмова згода або ж письмова відмова з поясненням.

Якщо організація отримала позитивну відповідь, то їй треба пройти ще кілька етапів перед отриманням ліцензії. По-перше, треба повідомити про відкриття такої діяльності громадськість, для цього залучають засоби масової інформації. По-друге, закладу надається два місяці для виконання усіх ліцензійних вимог щодо надання освітніх послуг. По-третє, після проходження цих етапів, потрібно повідомити орган ліцензування про те, що даний заклад уже підготовлений до ліцензійної експертизи.

Надання освітніх послуг: чи потрібна ліцензія? Частина 1