Ліцензування кожної окремої сфери чи виду діяльності має свої прикметні риси та особливості. Дана стаття розкриває умови надання ліцензії фінансовим установам.

Компетенція уповноваженого органу поширюється на видання ліцензій фінансовим установам. І передбачає провадження ними діяльності різних видів, наприклад, страхової чи надання кредитів шляхом залучених коштів. До такої діяльності належить також надання накопичувального пенсійного забезпечення та такі фінансові послуги, що характеризуються залученням активів фізичних осіб.

Для особи, що хоче провадити певну діяльність, яка передбачає надання фінансових послуг, звернення до уповноваженого органу обов’язкове. Це відбувається і особисто, і через орган, якому дана організація надала відповідні уповноваження. Потрібна заява про видачу ліцензії.

Така заява передбачає те, що у ній буде вказано інформація про того, хто подає таку заяву – реквізити, назва організації, юридична адреса, ідентифікаційний код. Варто вказати також інформацію про філії такої організації чи відокремлені підрозділи, якщо вони є. бо це також впливає на поширення дії ліцензії.

Рішення про видачу ліцензії або про те, що організації відмовлено у наданні такого дозволу, приймається терміном до тридцяти днів.

Є випадки, коли окремий вид діяльності передбачає інший термін розгляду заяви і прийняття відповідного рішення.

Якщо рішення за справою було позитивним, то видається ліцензія. Вона має бути підписана директором того департаменту органу, що відповідає за такий вид діяльності. Дія ліцензії не обмежується територіально і законна у всій Україні.

Існують різні штрафні санкції, які накладаються на організації, що порушують правила на ринку фінансових послуг. Наприклад, за провадження діяльності без ліцензії із суб’єкта стягують до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів. Проте ця сума не повинна перевищувати одного відсотка від пайового капіталу юридичної особи. А от за те, що особа подала недостовірну інформацію до уповноваженого органу – штраф передбачається до тисячі неоподатковуваних мінімумів і знову ж ця сума не має бути більшою, ніж вказана частка капіталу.

Проте рішення органу, що зумовлює штрафні санкції, можна оскаржити в судовому порядку.
Якщо законодавство про фінансові послуги порушує посадова особа, то вона понесе кримінальну відповідальність. Якщо така особа виявляється ще й працівником Держфінпослуг, то її покарання визначається законом.

А якщо Держфінпослуг діє неправомірно і наносить своїми діями шкоду організаціям на ринку фінансових послуг, то передбачене відшкодування. Здійснює його держава, керуючись відповідним законом.

Одержання ліцензій – це процес, що вимагає ретельного вивчення законодавства та особливих умов кожного виду діяльності. Саме тому ми радимо звертатися за допомогою до професіоналів своєї справи. Це полегшить вам завдання і зробить отримання ліцензії простішим. Свої послуги пропонує проект «Ваш юрист». Наші фахівці надають професійні консультації щодо потрібних документів, усього процесу, що передбачає результат – видання ліцензії.

Як ліцензуються фінансові установи? Надання ліцензії та штрафи