Випадки незаконного звільнення працівників трапляються, на жаль, часто. Необізнані особи легко погоджуються на різні умови, втрачаючи не лише робоче місце, а й переваги та нехтуючи  своїми законними правами. Часто до таких працівників належать і жінки із дітьми, вагітні, жінки у декреті. Щоб уникнути порушення своїх прав, треба їх знати. А також дізнатися про нюанси законного звільнення. і звільнення, коли ліквідація підприємства є основною причиною.

Жінка у декретній відпустці має свої права та обов’язки перед роботодавцем. Їй гарантується відпустка терміном на три роки. Варто зауважити, що така працівниця може вийти на роботу не тільки після трьох років, а тоді, коли сама захоче. І відновити час відпустки вона також може у будь-який час або ж лишитись на роботі із можливістю працювати неповний робочий день. Тобто, відпустку вона може використовувати і частинами, так, як їй буде зручно.

Проте такі вільні можливості можуть зіткнутися із процесом під назвою ліквідація підприємства, що робити у такому випадку?

Що робити, коли серед працівників підприємства, що ліквідується, є жінки у декретній відпустці? Які закони регулюють їх звільнення? Як не порушити закон і захистити свої права?

Спочатку треба переконатися, що дане звільнення має законну підставу. Проте воно стосується не тільки жінок, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною, а й усіх працівників. Тому, звільнення має підстави, якщо власник змінив організацію виробництва, перепрофілював установу чи організацію. А також попередив працівників про звільнення за два місяці, скоротив штаб працівників, виокремив категорії працівників, що підлягають обов’язковому працевлаштуванню. До того ж подав заяву і отримав згоду від представника профспілки на звільнення того чи іншого працівника.

Кодекс законів про працю передбачає заяву жінки на відпустку по догляду за дитиною. Вона зараховується до стажу роботи, а також оформлюється відповідним наказом власника підприємства.

Звільнення таких осіб також захищається законом і заборонене у період декретної відпустки. Проте і у цього правила є виняток. Звільнення жінок таки можливе, але лише у зв’язку із повною ліквідацією даного підприємства.

Проте звільнення у зв’язку із ліквідацією передбачає ще й обов’язкове  подальше працевлаштування жінки, відповідно до її трудової діяльності.

Ліквідація підприємства чи установи регулюється Цивільним кодексом України і передбачає припинення юридичної особи.

Якщо це відбувається із повною ліквідацією і без передачі прав та майна іншим юридичним особам, то , як уже вказувалося вище, звільненим жінкам мають надати нові робочі місця.

Жінки у декретній відпустці належать до особливого виду працівників. Тому ліквідаційна комісія має звернути увагу на те, які наслідки може мати невиконання обов’язків щодо цієї категорії. По-перше, особу поновлюють на роботі у випадку коли, на момент рішення суду організація ще не ліквідована. Також здійснюється виплата середньої заробітної плати за період відсутності. По-друге, бувають ситуації, коли працівника було звільнено без законних підстав, проте поновитись на попередній робот і він не може, бо дане підприємство зліквідоване, то ліквідаційна комісія зобов’язана виплатити такому працівникові заробітну плату.

Звільнення працівників, як і ліквідація підприємства, має свої нюанси. Знайте свої права. Захищайте їх. Довірте їх спеціалістам.

 

Права жінки у декретній відпустці захищені. Ліквідація підприємства