Насамперед, варто зрозуміти, що означає поняття інтелектуальної власності. Виходячи з цього, які види прав існують, а які мають відношення до грошей. Про все це далі в статті.

Інтелектуальна власність. Поняття та види

Якщо коротко говорити про інтелектуальну власність, то це –  результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника тощо) чи кількох осіб.

Саме ж право інтелектуальної власності означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності (промислова, наукова, художня, виробнича та інші галузі).

У 1967-му в Стокгольмі підписали Конвенцію, яка визначає, що до інтелектуальної власності належать права на: літературний, художній і науковий твори; це виконавська діяльність артистів, звукозаписи, радіо, телевізійні передачі; винаходи; наукові відкриття; товарні знаки, промислові зразки, обслуговуючі знаки; найменування фірми, комерційні позначення; це захист від недобросовісних конкурентів; права, що стосуються виробничої, наукової, літературної, художньої сферах.

За законом інтелектуальну власність ділять на два види:

  • особисті немайнові права інтелектуальної власності;
  • майнові права.

Щодо першого, то практично в усіх випадках такі права належать лише творцеві об’єкта права інтелектуальної власності, передаватися аби кому не можуть.

Можна зустрітись із такими правами, як визнання людину творцем (автор, виконавець, винахідник), право перешкоджання будь-якого посягання на право інтелектуальної власності, що може завдати шкоди честі, гідності й ділової репутації творця.

Як приклад, написання книги чи літературного твору закінчилось тим, що Ви вирішили повністю передати особисті майнові права на книгу/твір видавництву, а от право називатися автором твору (право авторства) не можете, оскільки це буде незаконно. Таким чином, видавництву можете передати лише майнові права інтелектуальної власності. Вони ж можуть передаватися третім особам. Разом з тим, послужити внеском до статутного капіталу юрособи, також стати предметом застави чи інших обов’язків, застосовуватися в інших цивільних відносинах. Це і є ті права, які стосуються грошей! До того ж, Ви маєте право їх передавати частково чи повністю.

Щодо особистих немайнових прав інтелектуальної власності, то вони не залежні від майнових прав інтелектуальної власності.

До останніх слід віднести:

  • право використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;
  • виключне право дозволяти використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;
  • виключне право на перешкоджання неправомірного використання об’єкта права інтелектуальної власності (в т. ч. заборона використовувати);
  • інші майнові права інтелектуальної власності, передбачені законодавством.

Отже, якщо говорити про автора, який створив книгу/літературний твір, то він має можливість передати видавництву лише майнові права інтелектуальної власності. Це ж автору твору й надалі дозволяє залишатися законним автором.

Якщо Вам необхідна юридична допомога, інформацію про консультування Ви можете отримати на сторінці Інтелектуальна власність.

Інтелектуальна власність: які види прав стосуються грошей?