В ногу з сучасністю! На заміну паперової звітності приходять нові інформаційні технології. Електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП) зручний, якщо Ви плануєте “спілкуватися” через інтернет. Разом з тим, необхідний. Що таке е-підпис, як отримати ключі до нього швидко та безкоштовно, де можна використовувати та які потрібні документи – далі в статті.

Що таке е-підпис?

Для того, аби прискорити та спростити процес документообігу сьогодні використовують електронну форму. Щоб документи набули законної сили та прирівнялися до паперових, на них необхідно поставити ЕЦП. До того ж, його використовують і під час заповнення е-декларацій.

Загалом, саме поняття трактується як підпис, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Реалізація проходить не за допомогою графічних зображень, а математичних перетворень над змістом документу. Так звана математика гарантує безпеку, тому що підробити електронний цифровий підпис неможливо.

У кожного користувача мережі є власний ключ. Його використовують для формування підпису. Поряд із таємним ключем є відкритий. Він слугує для того, аби перевіряти підпис. ЕЦП обчислюється на основі таємного ключа відправника інформації та власне інформаційних бітів документу (файлу). Такий спосіб знову ж таки не призведе до підробок.

Цифровий підпис не лише надає інформацію про людину, яка підписала документ. Але й дозволяє впевнитись у тому, що сам документ зміненим чи підробленим після підписання не був.

Завдяки ЕЦП можна вказати реальний час підписання документа. Дата ж вказана у самому документі.

Окрім того, це – забезпечення конфіденційної інформації, шифровка документів.

“Сертифікат ключа”

Сертифікат – це електронний документ. Він пов’язує дані для перевірки електронних підписів з певною особою. А також підтверджує ідентичність цієї особи. Завіряється електронним цифровим підписом надавача послуг – центром сертифікації ключів.

Відповідний “автограф” можна отримати в Акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) при фіскальній службі. Або ж у будь-якій іншій організації, яка видає ключі ЕЦП фізичним і юридичним особам. Однак тут вже за гроші.

Юридичні особи можуть отримати ключ електронного цифрового підпису лише в АЦСК у межах області. Тобто там, де зареєстровані. Таке обмеження не стосується підприємців. Вони можуть отримати ключ цифрового підпису в АЦСК у будь-якому відділенні фіскальної служби.

Які потрібні документи?

Отримати такий ключ може будь-хто. Для цього потрібно подати пакет документів до організації, яка видає ключі. Проте варто знати, що в кожному центрі сертифікації є свій список паперів.

До прикладу, для отримання послуг ЕЦП фізособою у Акредитованому центрі сертифікації ключів необхідні:

  • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи-підприємця) встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних підписувача. Потрібні 2 примірники;
  • копія паспорта підписувача (1-2 сторінок, 3-6 – за наявності відміток. А також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання);
  • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника.

В загальному процедура отримання електронного підпису фізичною особою займає не більше 15 хвилин.

Де можна застосовувати е-підпис?

Вже можна подавати звітність-онлайн до Пенсійного фонду України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету фінансового моніторингу, Державної митної служби, Національного депозитарію України.

Разом з тим, сертифікати можна використовувати для організації електронного документообігу, реєстрації та ідентифікації користувачів на різноманітних інформаційних ресурсах. А також для шифрування інформації, підписання будь-яких електронних документів тощо. Це означає, що посилені сертифікати можна використовувати у різних сферах електронного обміну інформацією. При цьому необхідно ідентифікувати підписувача, підтвердити цілісність даних. А також зафіксувати час підписання документа.

Генерація особистих ключів

АЦСК не надає клієнтам носії ключової інформації, тому генерація особистих ключів виконується на клієнтські носії. Це – з’ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо.

Ідентифікацію особи здійснюють за паспортом. Посилені сертифікати відкритих ключів є чинними до 2 років від дати формування.

Якщо Ви подали звітність у електронному вигляді, в паперовому вже не потрібно! Безкоштовно такий підпис можна отримати в АЦСК при фіскальній службі.

Інформацію про консультування Ви можете отримати на сайті.

 

Електронний цифровий підпис: навіщо він потрібен і як його отримати?
Tagged on: