Академічна стипендія: які розміри виплат у 2018 році?

Академічну стипендію можуть отримувати студенти, як українці, так і іноземці, також біженці та особи без громадянства. При цьому повинні навчатись у НЗ або наукових установах на денній формі. Академічна стипендія призначається успішним студентам, враховуючи останній навчальний семестр. Винятком є першокурсники, бо їм до першої сесії виплачують стипендію за рейтингом. Іншими словами, на підставі конкурсного бала при вступі. Правила розрахунку середнього балу, формування рейтингу, розмір виплат – далі.

Академічна стипендія. Розрахунок середнього балу

Згідно з Постановою Кабміну України “Про внесення змін до стипендіального забезпечення“, рейтинг успішності складають, виходячи з результатів навчального семестру. Разом з тим, розраховують індивідуально для кожного курсу та спеціальності. Дискримінації тут не допускають.

Основа формування рейтингу – показник успішності з кожного навчального предмету, що вимірюється у балах. До рейтингу включають усіх студентів вищих навчальних закладів, які вчаться на денній формі. Не отримають стипендію учні з меншою кількістю балів або академічною заборгованістю.

Розподіл стипендій визначають до того, як підведуть підсумки семестрового контролю. А для всіх курсів і спеціальностей встановлюють однаковий ліміт стипендіатів. Розраховують у відсотках від фактичної кількості студентів денної форми навчання за станом на перше число місяця, що йде наступним за датою закінчення сесії.

Студентам, які закрили сесію з такими оцінками як 10-12 балів нарахують підвищену стипендію. А це на 45,5% вище, ніж стандартна (мінімальна) академічна стипендія. Що стосується кількості стипендіатів, то у 2018 році вона збільшилась до 3%.

Академічна стипендія в ПТУ

Першочерговими претендентами на отримання стипендії є:

 • діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;
 • особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • діти з малозабезпечених сімей (якщо отримують державну допомогу);
 • діти-сироти та діти без батьків у період навчання (18-23 років);
 • діти, які вчаться на гірські професії, а їхні батьки загинули чи отримали інвалідність у зв’язку з травмами чи професійними захворюваннями;
 • учні, в яких за семестровим контролем середній бал успішності 7 і вище (12-бальна система) та 4 і більше за 5-бальною шкалою оцінювання;
 • діти, в яких один із батьків загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій тощо, діти-переселенці.

Мінімальний розмір академічної стипендії:

 • 490 гривень – учням Професійно-технічного училища;
 • 980 гривень – студентам ВНЗ I-II рівня акредитації;
 • 1300 гривень – студентам вишів III-IV рівня акредитації.

Підвищена стипендія – 2018

Підвищену академічну стипендію студентам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зокрема коли “складні” та “дефіцитні” спеціальності — інженерні та природничо-математичні педагогічні) виплачують у розмірі 1660 грн. Для I-II рівня передбачені 1250 гривень.

Академічна стипендія Президента України:

 • 1420 гривень – для учнів ПТУ;
 • 2130 гривень – для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації;
 • 2720 гривень – для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Іменні та академічні стипендії Кабінету Міністрів:

 • 1180 гривень – учням ПТУ;
 • 1900 гривень – студентам ВНЗ I-II рівня акредитації;
 • 2480 гривень – студентам ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Президентська стипендія для учасників і призерів міжнародних учнівських олімпіад:

 • 2600 гривень щомісяця – для учасників;
 • 2950 гривень щомісяця – для призерів.

 

Інформацію про консультування Ви можете отримати на сайті.
Академічна стипендія: які розміри виплат у 2018 році?