Інтелектуальна власність може бути у небезпеці. Нерідко з’являються особи, що хочуть злочинним шляхом заволодіти вашим правом, вашою власністю, вашим патентом. Щоб цього уникнути, пропонуємо розібратися із рядом дій, що вважаються порушенням прав власника патенту. Отримавши такі знання, можна легко відстоювати свої права.

Отже, до дій, що вважаються порушенням права інтелектуальної власності належить той випадок, коли хтось виготовляє продукт і з використанням патенту, а також застосовує його, продає, зберігає та навіть імпортує. Або ж те, що процес, який підлягає патентуванню, застосовується в Україні, якщо це відбувається проти волі власника патенту.

Продукція, що вироблена за патентом, містить усі його характеристики. А отже є носієм ознак і користування нею теж виступає порушенням.

Порушення можуть бути виявлені не тільки у способі виробництва, а й у позначенні географічного походження того чи іншого товару. Так, порушенням визнається нанесення вказівки на місце на сам товар, застосування його у рекламі чи запис у супровідних документах.

До того ж порушенням буде вважатися і у тому випадку, коли походження товару буде зазначене у перекладі або ж зі словами стиль, вид чи марка.

Заборонене і неправомірне користування позначень, що вказують походження товару, якщо це обманює споживачів, адже не відповідає дійсності. Або ж надає неправдиві відомості не тільки про країну походження, а й про властивості товару.

Крім порушень, що пов’язані із походженням товару, є ряд небезпек, що стосуються вчинення дій без відома власника марки чи товарного знаку. Так порушенням прав власника визнають: розміщення знаку на товарі, упаковці, вивісці чи етикетці, зберігання такого товару з метою продажу, продаж – імпорт та експорт.

До того ж надання послуги, що стосується даного товару, теж буде визнаватися неправомірним.

Навіть розміщення назви товару в інтернет-рекламі, документах чи при називанні домену, буде вважатися порушенням прав власника торговельної марки.

Те саме стосується вчинення дій щодо творів без відома автора. Будь-які маніпуляції з художнім твором у такому випадку вважатимуться порушенням авторського права. І аргументи тут недоречні: порушник може говорити і про неповний обсяг використання твору. І про незлочинну мету використання чи навіть про низькопробність такої літератури. Але жодна з цих причин не зможе допомогти уникнути відповідальності.

До маніпуляцій, що можуть порушити авторське право, належить і оприлюднення твору без згоди автора та без вказівки на його авторство, і створення ілюстрацій до твору, і зміна його частин чи спотворення авторського задуму.

Користування твором у випадку, коли дозвіл автора не отримано, а гонорар не виплачено, буде порушувати його майнові права.

Також про порушення права йдеться у разі виконання твору, публічного виступу чи розповсюдження твору на носіях інформації без згоди автора чи виконавця.

Порушення права інтелектуальної власності: розбираємось