Ті валютні операції, що потребують оформлення відповідних ліцензій, регулюються Національним банком України і передбачають користування індивідуальними та генеральними ліцензіями.
Комерційні банки та кредитно-фінансові установи отримують генеральні ліцензії для того, щоб здійснювати ті валютні операції, яким не потрібні індивідуальні ліцензії. Вони отримують чинність той час, поки діє режим валютного регулювання.

Ті установи, які отримали генеральну ліцензію, що дозволяє торгувати іноземною валютою, можуть відкривати пункти обміну іноземних валют в Україні. Сюди належать також ті пункти обміну, що діють на підставі агентських угод з резидентами.

А індивідуальні ліцензії можуть надаватися для того, щоб здійснити разову валютну операцію. Нею можуть володіти резиденти та нерезиденти, а термін дії дорівнює терміну самої операції.

Далі подаємо перелік тих операцій, для яких індивідуальна ліцензія не потрібна:

  • Переказ коштів в іноземній валюті в іншу країну, а також пересилання та вивіз коштів, що здійснюється фізичними особами. Максимальна сума визначена Національним банком України.
  • Переказ та вивіз коштів закордон резидентами та нерезидентами, якщо раніше вони законно ввозили їх на територію нашої країни.
  • Платежі іноземною валютою, що здійснюються за межі держави і перебувають у вигляді відсотків від доходу від інвестицій закордоном.
  • Вивіз до іншої країни іноземної інвестиції, що раніше була здійснена тут, але зараз вивіз її необхідний у зв’язку із припиненням інвестиційної діяльності.

А от підлягають ліцензуванню інші операції, наприклад, переказ чи пересилання національної та іноземної валюти в Україну, та ті ж операції тільки у зворотному напрямку.

Вивозити закордон національну валюту можна у розмірі до десяти тисяч гривень, до того ж ювілейні монети, вартість яких не більша трьох тисяч гривень. Сума коштів подається в розрахунку на одну фізичну особу.

Перевезення більших сум потребує індивідуальної ліцензії Національного банку.

Юридичним особам можна вивозити не більше, ніж три тисячі гривень, якщо дані кошти використовуються для розрахунків за послуг чи товари (у випадку, коли резиденти володіють транспортними засобами для пасажирських перевезень поза межі нашої держави).

Та валюта, яку вивозять юридичні особи, обов’язково декларується митним органом. Ліцензія містить інформацію про організацію, її місце та номер доручення, яке надає відповідна фізична особа.

Іноземна валюта, що вивозиться фізичною особою, не може перевищувати десяти тисячі доларів.

Нерезидент може вивезти також іменні чеки. Якщо вони емітовані іноземними банками та надіслані до нашої держави законним шляхом. Таке вивезення вимагає письмового декларування у митних органах.

Іноземна валюта у сумі, що перевищує норми, може бути переказана через український банк, що має такі повноваження.

А для того, щоб більше дізнатися про ліцензії та їхнє оформлення, можете звернутися до проекту «Ваш юрист». Фахівці зможуть проконсультувати вас з необхідних питань, допоможуть зорі братися із тонкощами справи, що передбачає оформлення ліцензії.

Іноземна валюта та її ліцензування в Україні. Валютні операції.