Для того, щоб ліцензія надавалася із певними гарантіями, умовами, що їх не можна порушувати, щоб між сторонами не виникало непорозумінь щодо терміну надання дозволу чи певних особливостей даного виду ліцензії, укладається ліцензійний договір. Дана стаття про те, хто виступає сторонами такого договору, які його основні умови та чи впливає тип ліцензії та його характеристику.

Ліцензійний договір передбачає те, що одна сторона надає другій стороні дозвіл використовувати об’єкт права інтелектуальної власності та певних умовах.

Сторона, що надає такий дозвіл – ліцензію – це ліцензіар, а та, що приймає – ліцензіат. Умови встановлюються у відповідності до Цивільного кодексу та так, що кожна сторона була згодна із ними. Основною метою укладення такого договору є забезпечення практичного використання певного рішення.

Нема обмежень щодо тих, хто може бути стороною договору, заключати таку угоду можуть як фізичні, так і юридичні особи та держава. Далі перейдемо до тлумачення значень термінів ліцензіар та ліцензіат.

Ліцензіаром називають особу, що володіє винаходом – запатентованим чи ні. А ліцензіат – це та особа, якій дозволяється користуватися таким винаходом.

Важливо сказати, що договір не передбачає тільки одного ліцензіара чи ліцензіата. Як з однієї, так і з другої сторони – укладати договір можуть кілька осіб.

До умов договору також належить визначення обсягу прав, що надаються. В умовах сказано і про обсяг використання предмету ліцензії, і про обмеження території, де вона діятиме.

У ньому також прописується вид ліцензії, що надається, спосіб, за яким використовуватиметься об’єкт. До того ж можна додавати ті умови, що потрібні, якщо немає заперечень від жодної зі сторін.

Ліцензія може торкатися і виробництва, і продажу певного товару чи послуги, що ліцензується. Договір може передбачати і обмеження обсягів продажу чи виробництва продукції.

Бувають випадки, коли ліцензійний договір не містить терміну, на який він укладений і протягом якого чинний. У такому разі договір чинний до того моменту, як закінчиться термін чинності майнового права об’єкта права інтелектуальної власності. Проте такий термін не може перевищувати п’яти років.

Ліцензійний договір можна продовжити автоматично тільки за взаємною згодою сторін і за тієї умови, що за півроку до закінчення терміну дії ліцензії жодна сторона не висловить бажання відмовитись від продовження.

Умов договору також діють відповідно до виду ліцензії, що передбачається ним. До прикладу, виключна ліцензія належить тільки одній особі і не може надаватися комусь іще. А невиключна – такого не визначає, адже така ліцензія надається багатьом. Таким чином властивості самої ліцензії диктують умови ліцензійного договору.

Професійні юристи зможуть проконсультувати вас із різних питань, що стосуються даної сфери. Вони підкажуть і перелік документів, і порядок укладення ліцензійного договору. Вони супроводжуватимуть вас і вашу справу, докладуть максимум зусиль, щоб досягнути бажаного результату. Звертайтесь до проекту «Ваш юрист» і ви не пожалкуєте.

 

Хто може укладати ліцензійний договір? Сторони та умови