Поняття податкового спору визначають у широкому та вузькому сенсах. Наприклад, широке значення передбачає ототожнення понять конфлікт у сфері податкових правовідносин і податковий спір. А от вузьке – розмежовує ці терміни і визначає конфлікт початковою стадією податкового спору. Можна зауважити також, що спір має процесуальну форму втілення, а конфлікт може не дійти до такої форми. Важливим питання є класифікація спорів. Про це – далі.

Є кілька критеріїв для класифікації податкових спорів. До прикладу, за критерієм сторони, що ініціює податковий спір, виділяють такі види:

 • Спори, що виникають через ініціативу платника податків.
 • Спори, що їх ініціюють органи контролю.
 • Спори з ініціаторами – іншими суб’єктами податкових правовідносин.

Якщо ж у центр уваги помістити предмет спору, то отримаємо таку класифікацію:

 • Спори, що стосуються дотримання податкового законодавства органами державної влади.
 • Спори, що виникають через нанесення шкоди від незаконних актів податкових органів чи незаконних дій осіб.

Ще однією категорією, що стає основою класифікації, є предмет потреб, що висуваються. Тому за таким предметом виділяють:

 • Спори щодо стягнення санкцій з осіб-порушників податкового законодавства.
 • Спори про визнання актів податкових органів недійсними.
 • Спори щодо відшкодування збитків, що були нанесені незаконними діями або ж бездіяльністю посадових осіб, що є представниками органів державної влади.

А от за підставами податкового спору виділяють:

 • Спори, що виникли через незастосування необхідних норм права.
 • Спори, що виникли у зв’язку із застосуванням такої норми, яка не може бути заснована.
 • Спори, що виникли через неправильне тлумачення норм права.

Є ще така категорія, як обов’язковість досудового врегулювання. Вона передбачає:

 • Спори, що вимагають обов’язкового досудового врегулювання: про стягнення податкових санкцій та про визнання рішення щодо притягнення платника податків до відповідальності за податкове правопорушення недійсним.
 • Спори, що не вимагають розгляду у досудовий період.

Сфера виникнення спору теж впливає на його різновиди:

 • Спори під час податкового контролю.
 • Спори за інших обставин.

Щоби проникнути в суть поняття варто окреслити його елементи.

Податковий спір включає: підстави виникнення, середовище, предмет, форма, зміст та сторони.

Основна ознака податкового спору – це те, що він завжди витікає з податкових правовідносин. Наприклад, таких правовідносин, як встановлення та адміністрування податків чи здійснення податкового контролю. До них належить і відповідальність платника за проступки у податковій сфері.

Обов’язковим суб’єктом спору є податкова служба. Проте навіть те, що сторонами спору будуть податкова служба і платник податків, не визначає спір податковим. Важливо саме те, що він має виникати на основі податкових правовідносин.

Ознайомившись із різними підходами та поняттям “класифікація податкових спорів”, можна зрозуміти, що це складне питання не тільки для дослідників, а й для сторін спору. Адже чітке визначення предмету спору може дати перевагу у вирішенні справи. А ми пропонуємо допомогу проекту «Ваш юрист» у ваших судових спорах з податковою службою. Звертайтеся до наших спеціалістів за консультацією.

 

Критерії та підходи. Класифікація податкових спорів